Krop, læring og social forandring

Forskningsgruppen arbejder med praksisnær forskning

Forskningen har primært fokus på skabe og dokumentere bæredygtige forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social forandring i mangfoldige kontekster.

Vi belyser bevægelsens, idrættens og kroppens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling, livsmestring og professionel kompetence. Vi har også fokus på, hvordan bevægelse kan skabe trivsel, motivation, sociale relationer, medborgerskab og inklusion.

Forskningen er forankret i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.

Forskningsprojekter i fire temaer

Klik ind på hvert tema for at se temaernes forskningsprojekter.

Forskningsgruppeleder

Helle Winther

Lektor Helle Winther

Publikationslister for

Professor Reinhard Stelter

Lektor Helle Winther

Lektor Charlotte Svendler Nielsen

Lektor Glen Nielsen

Tenure Track Adjunkt Stefano De Dominicis

Medlemmer af forskningsgruppen

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Charlotte Svendler Nielsen Lektor +4535320830 E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail
Helle Winther Lektor +4535320806 E-mail
Lillan Madsen Lektor emeritus +4535320865 E-mail
Maise Johansen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail
Steen Ingemann Jørgensen Ph.d.-studerende   E-mail
Stefano De Dominicis Tenure Track Adjunkt +4535326016 E-mail

Eksterne

Navn Titel Tilknytning E-mail
Line Fredens Ph.d. studerende Danmarks Pædagogiske Universitet

Line.Fredens@dkdm.dk

Mie Maar Andersen Ph.d. studerende Elsass Fonden
Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
mma@elsassfonden.dk
Anna Pouplier Ph.d. studerende Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium (Bonkolab) anna.pouplier@regionh.dk
Sisse Winther Oreskov Ph.d. studerende Professionshøjskolen Absalon og Designskolen i Kolding. swo@pha.dk