Helle Winther

Helle Winther

Lektor

ResearcherID: P-6454-2014

Scopus ID: 23502189800

 

Helle Winther Lektor Ph.d., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

 CV

Lektor Ph.d. i dans og bevægelsespsykologi. Eksamineret supervisor og internationalt certificeret danse- og bevægelsespsykoterapeut. Efteruddannet i Heartfulness. 

Leder af faggruppen for dans, kropsbasis og performance. 

Leder af forskningsgruppen Krop, læring og social forandring.

https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/forskningsgrupper/krop-laering-og-social-forandring/

 

Underviser og forsker i dans, leg, danseterapi, holistiske bevægelsesmetoder, bevægelsespsykologi samt Kroppens sprog i professionel praksis - herunder kroppens betydning for lederskab og professionel kommunikation. Forskningssamarbejde med e.g. Røde Kors, Rigshospitalet, Københavns Professionshøjskole og  Erhvervsakademi Zealand.  

Mangeårig erfaring fra universitetsuddannelse og efter-/videreuddannelse. Underviser og vejleder på bachelor-, kandidat-, master- og ph.d. niveau. Foredragsholder for mangfoldige professioner (ledere, idrætslærere, fysioterapeuter, gymnasielærere, seminarielærere, sygeplejersker, læger). 

Forfatter, medforfatter og redaktør på syv bøger og antologier. Har desuden publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler og bogkapitler.

Helle Winthers forskning og undervisning er blevet portrætteret i en del TV og radio programmer. 

Her har fokus været på dans, leg, danseterapi og betydningen af Kroppens sprog i professionel praksis. Herunder kan nævnes TV avisen på DR1 og TV2, Temaudsendelser på DR2 og TV syd. Radio udsendelser på P1, P3 og P4. Herunder to temaudsendelser i sprogmagasinet. Derudover er hendes forskning om portætteret i e.g. Alt for Damerne, Ugebladet Søndag, Femina, Politiken, Berlingske Tidende og Jyllandsposten.

Modtager af tre underviserpriser. Herunder en pris som årets underviser på Institut for Idræt 2009. Årets underviser på det Naturvidenskabelige fakultet 2009. Modtagelse af en  ”Harald” som Årets underviser på Københavns Universitet 2010.

Helle Winther modtog endvidere Gerlevprisen i 2019. Den gives til en, som i særlig grad har skabt fornyelse og udviklet idrættens kvaliteter og muligheder. Prisen gives endivdere til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati. 

 Aktuel forskning og relevante bøger/publikationer:

Helle Winthers forskning har er fokuseret omkring dans, leg, bevægelsespsykologi og professionalitet. Hun er derudover aktivt involveret i internationale forskningsnetværk, der udvikler praksisnære, fortællende og kunstnerisk inspirerede forskningsmetoder.

 

                           DET BEVÆGELSESPÆDAGOGISKE FELT

UDVALGTE EKSEMPLER

ALLE KAN DANSE

DANCING DAYS WITH YOUMG PEOPLE

Alle gymnasieelever i Danmark skal undervises i dans og bevægelse. Både dansk og international forskning viser, at dans kan være et svært og udfordrende område at undervise i. Filmen l dokumenterer et praksisnært projekt, der viser, hvordan unge studerende kan udvikle kropsbevidsthed, kreativitet og lederskab igennem innovative og virkelighedsnære uddannelsesforløb.  Filmen og den tilknyttede artikel viser, hvordan dans kan skabe bevægelsesglæde og kontakt på tværs af køn, niveau og kulturel baggrund. Filmen er skabt i samarbejde med filminstruktør Helle toft Jensen og filmselskabet Spormedia.

Dancing Days With Young People: An Art-Based Coproduced Research Film on Embodied Leadership, Creativity, and Innovative Education - Helle Winther, 2018 (sagepub.com)

 

ON THE MOVE Et helhedsorienteret bevægelsesprojekt for 10-15 årige flygtningebørn i asylcentre

Maise Johansen & Helle Winther.

On the Move er et unikt partnerskab mellem Røde Kors Asyl og Institut for Idræt og Ernæring. Projektets udvikles i tæt kobling mellem praksis, efteruddannelse og forskning.

On the Move har fokus på, hvordan bevægelse kan understøtte fysisk, psykisk og social udvikling hos 10-15 årige børn.

On the Move - Københavns Universitets Videoportal (ku.dk)

Støttet af Novo Nordisk Fonden. Børn, Sundhed og Bevægelse

 

Lær med kroppen

At lære med kroppen. I fællesskab.  At udvikle og danne den enkelte igennem samspillet mellem krop og ånd er en del af højskolens unikke idégrundlag. Hvorfor er læring igennem kroppen mere aktuelt i dag end nogensinde? Højskolens 10 bud er en serie på 11 korte bøger.

Lær med kroppen (hojskolerne.dk)

 

Bevægelsespsykologi-  Bevægelse og flow i børn og unges lære- være- og udviklingsprocesser.

Dette projekt har både teoriudviklende, praksisnære og innovative dimensioner.  Projektet dokumenterer hvordan og hvorfor bevægelse, leg og dans kan åbne for flow, fællesskab, bevægelsesglæde og personlig udvikling i børn og unges lære- og være- og udviklingsprocesser.  Projektet tager udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsforståelse. Bevægelsespsykologisk fokuseres der på at undersøge potentialerne i en flerdimensionel bevægelsesforståelse. Her under det nære samspil mellem de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale, kulturelle og spirituelle bevægelsesdimensioner, der spiller ind på børn og unges udvikling og trivsel i fællesskaber. Der fokuseres især på, hvordan bevægelse kan støtte sårbare børns følelsesmæssige processer og kropslige ressourcer og dermed stimulere til positiv udvikling. Herunder betydningen af at bevægelsesundervisere har indsigt i grundfølelsernes betydning i bevægelsesundervisning.

Winther, H. (2022). De syv bevægelsesdimensioner – eksistens og resonans i idrætsundervisningen. GISP, (178), 26-29. https://gym-idraet.dk/nyheder-viden/de-syv-bevaegelsesdimensioner-eksistens-og-resonans-i-idraetsundervisningen/

Winther, H. (2017). Bevægelse og flow i børn og unges lære-, være- og udviklingsprocesser: Introduktion til en praksisnær bevægelsespsykologisk teori. Unge Paedagoger, 2017(1), 36-44.

Winther, H., & de Jong, M., (TRANS.) (2016). Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse: en ständig möjlighet till lärande. idrottsforum.org, 1-20. http://idrottsforum.org/winther160420/

 

Fodfæste og himmelkys- undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans.  Forskningsbaseret undervisningsbog            

Bogen har fokus på bevægelsesglæde og undervisning i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Alle kapitler er forankrede i et helhedsorienteret krops- og bevægelsessyn.
Bogen hviler på forfatternes mangeårige forskning og solide undervisningserfaringer i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Fodfæste og himmelkys henvender sig primært til bevægelsesundervisere og studerende ved universiteter, og professionsuddannelser.

Herunder kapitlet ALLE kan danse: Winther, H. (2015). Alle kan danse - improvisation, gruppedynamik og energi. I H. Winther, L. Engel, M-B. Nørgaard, & M. Herskind (red.), Fodfæste og Himmelkys: Undervisningsbog i Bevægelse, Rytmisk Gymnastik og Dans (2. udg., s. 154-178). Billesøe og Baltzer.

Bogen er skrevet i samarbejde med Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard og Mia Herskind. https://www.academicbooks.dk/da/content/fodf%C3%A6ste-og-himmelkys-2-udgave

Dans dig gladhttps://www.alt.dk/sundhed/dans-dig-glad

 

Moving Families - Samarbejde med Røde Kors

Moving families er et praksisnært projekt, der har til formål at styrke udsatte børns trivsel gennem en helhedsorienteret bevægelsesindsats for familier. Projekt med Røde Kors.

Helle Winther, Louise Baumgarten & Maise Johansen

Baumgarten, Louise Gottlob, Johansen, Maise & Winther, Helle (2020). Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilierIdrottsforum.org.

Moving families – Københavns Universitet (ku.dk)

 

 

                    KROP KOMMUNIKATION OG LEDERSKAB

                     DET PROFESSIONSPERSONLIGE FELT

UDVALGTE EKSEMPLER

Forskningsområdet undersøger kroppens sprog i professionel praksis.  Der er særligt fokus på sammenhængen mellem bevægelsesundervisning, supervision og personlig udvikling. Her er der fokus på, hvordan professionspersonlig ledelseskompetence kan udvikles igennem kropsbevidsthed, kommunikationslæsning, sanselighed og stage presence. Det praksisnære resultater af forskningen implementeres i professionsuddannelser, universitetsuddannelser, lederuddannelser efter-/videreuddannelser og professionel praksis. Krop, bevægelse og lederskab i uddannelse og professionel praksis – Københavns Universitet (ku.dk)

 Winther, H. (2020). Let's move: Embodiment, leadership, and dance in education. I M. B. Tin, F. Telseth, J. O. Tangen, & R. Giulianotti (red.), The Nordic Model and Physical Culture (s. 51-67). Routledge. Routledge Research in Sport, Culture and Society https://doi.org/10.4324/9780429320187

Forskningsområdet har flere sideløbende projekter.

 

Kroppens sprog i professionel praksis- Antologi

Gennem forskningsbaseret teori og praksisnære, vedkommende fortællinger synliggør antologien kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for professionel kommunikation.

Den giver også praksisnære bud på, hvordan disse kompetencer kan trænes- igennem bevægelse. Antologien kan  ses som et konkret materiale, der kan bruges til praktik, undervisning, supervision og personlig udvikling i mangfoldige kontekster.

 http://shop.billesoe.dk/product.asp?product=758

 

The dancing nurses: Træning af kropsbevidsthed, sanselig kommunikation og lederskab i sygepleje

Helle Winther, Susanne Grøntved m.fl.

Hvordan kan sygeplejerskestuderende træne deres kropsbevidsthed, lederskab og sanselige kommunikation igennem dans og bevægelse. Projektets resultater viser, hvordan der på både uddannelser og praktiksteder kan arbejdes meget konkret med en svært tilgængelig og uomgængeligt nærværende del af sygeplejefaget.

Winther, H., Grøntved, S. N., Graversen, E. K., & Ilkjær, I. (2015). The dancing nurses and the language of the body: Training somatic awareness, bodily communication, and embodied professional competence in nurse educationJournal of Holistic Nursing.

Winther, Helle & Grøntved, S. N. (2020). Dans på sygeplejerskeuddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab. FORMIDLING: idrottsforum.org.

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2014-09-23-2-Studerende-danser-sig-til-god-patientkontakt.aspx

Winther, H. (2020). Dance in nursing education: Somatic awareness, improvisation and embodied leadership. I C. Svendler Nielsen, & S. Burridge (red.), Dancing Across Borders: Perspectives on Dance, Young People and Change (s. 183-186). Routledge.

 

Moving leaders

Helle Winther & Michael Højlund Larsen

Om kroppens sprog, dans og professionspersonlig udvikling hos ledere. Forskningsprojektet undersøger, hvordan dans, personlige fortællinger og en øget bevidsthed om kroppens sprog kan være udviklende for ledere. Det udvikler også en metode til at integrere kropslighed, bevægelse og træning af professionspersonlige ledelseskompetence i lederuddannelse.

Moving leaders – Københavns Universitet (ku.dk)

 Moving Leaders | Organizational Aesthetics (publicknowledgeproject.org)

Winther, H., & Højlund Larsen, M. (2022). Moving Leaders: What insights do experienced leaders develop by training the language of the body through a combination of dance and phenomenological-inspired leadership stories? Organizational Aesthetics, 11(1), 159-179. https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/view/271

Embodiment and leadership - Professionals are their bodies:                                                                  

Projektet fokuserer på, hvordan træning i kroppens sprog kan have betydning for underviseres personlige lederskab.  Det viser også, at lederskab kan trænes - igennem krop, bevægelse og sanselig opmærksomhed. Projektet er forbundet med den stigende opmærksomhed på sammenhængen mellem Art and leadership og innovativ international ledelsesforskning. Publiceret i bogen  Embodiment&Leadership .

Winther, H. (2013). Professionals are their bodies: The language of the body as sounding board in leadership and professional communication. I L. R. Melina, G. J. Burgess, L. L. Falkman, & A. Marturano (red.), The Embodiment of Leadership (s. 217-237). Jossey-Bass. Building Leadership Bridges

 

                             

                              DET DANSETERAPEUTISKE FELT

Danseterapi er en internationalt anerkendt kunstnerisk multimodal terapiform og defineres i europæisk sammenhæng som terapeutisk brug af bevægelse, der har til formål at understøtte den både emotionelle, fysiske, kognitive, spirituelle og sociale udvikling hos det enkelte menneske (EADMT; 2010).

Udvalgte Publikationer:

Kunst, krop og terapi. Antologi. Udgives 2023. Hans Reitzels forlag. Redigeret af Helle Winther, Jim Toft og Simo Køppe. Herunder kapitlet Danseterapi (DMT)- når livet er i bevægelse.

Danseterapi : En kunstnerisk tilgang til selvudvikling. 

DANS 22: Bevægelse * Koreografi * Performance. København : Frydenlund, 2019. s. 381-387.

(PDF) Danseterapeutiske spor - fra rituel dans til globale netværk og postmoderne udfordringer (researchgate.net)

Full article: The mothers: Life and death in dance therapeutic processes in Dansergia (tandfonline.com)

Winther, H., & Stelter, R. (2008). Gypsy or hedgehog? Movement, energy and change in dance therapeutic processes in Dansergia. Body, Movement and Dance in Psychotherapy: An International Journal for Theory, Research and Practice,

 

 

 

             KUNSTNERISK INSPIREREDE FORSKNINGSMETODER 

                                ARTS-BASED RESEARCH METHODS

Kan man bruge børns kreative tegninger og billeder som empiri? Kan man transformere sine forskningsdata til en koncert med levende musik og sang? Kan man lave en forskningsfilm eller en forelæsning som et teaterstykke, performance eller en dans? En billedkunstudstilling som præsentation af forskningsdata? Arts-based research (ABR), arts-based educational research (ABER) og Performative Social Science er en kreativ og innovativ bølge inden for kvalitativ og narrativt inspireret forskning, som har fået stor international gennemslagskraft og opmærksomhed. Også i Norden har det nu fået vind i sejlene på både universiteter og professionsuddannelser.

Winther, H., & Berg, M. S. (2021). Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter. idrottsforum.org, 1-18. https://idrottsforum.org/winther-berg210531/

Winther, H. (2022). "You are too hot to be a researcher": Dancing with performative social science. I K. Jones (red.), Doing Performative Social Science: Creativity in Doing Research and Reaching Communities (s. 221-233). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003187745-23

Berg, M. S., & Winther, H. (2021). How do children experience the embodied communication and leadership of teachers? Expressing the voices of children through artistic, sensual, and multimodal methods in educational research. International Review of Qualitative Research, 14(3), 444-462. https://doi.org/10.1177/1940844720948063

Berg, M. S., & Winther, H. (2021). Æstetisk inspirerede forskningsmetoder. I H. Møller, M. E. Jensen, V. Schrøder, & A. Søndergaard Gregersen (red.), Kvalitative Undersøgelser i Læreruddannelsens BA-Projekt (s. 75-89). Samfundslitteratur.

 

 

 

ID: 13387