Samarbejde & rådgivning

Billede

Institut for Idræt og Ernæring skaber ny værdifuld viden, der bidrager til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Samspillet med omverdenen er en kerneaktivitet for instituttet, og vi vægter kontakten med organisationer, kommuner, regioner, fonde, virksomheder og myndigheder meget højt.

Institut for Idræt og Ernæring har stærke traditioner for samarbejde på alle niveauer fra uformel vidensudveksling til implementering, rådgivning, myndighedsbetjening og fælles forskningsprojekter. Vi skaber desuden kontakt mellem vores studerende og private og offentlige virksomheder til gavn for begge parter.

Det overordnede mål er, at Institut for Idræt og Ernæring bidrager til håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer inden for vores arbejdsområder. Vi prioriterer også at stimulere innovation, hvor forskningsresultater danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi.

Samarbejde med en studerende

Et samarbejde med en studerende giver virksomheder, myndigheder og organisationer etc. en unik platform for rekruttering, faglig behandling af konkrete problemstillinger og effektiv videnoverførsel.

Det styrker samtidig de studerendes arbejdsparathed, de får et indblik i hvordan en arbejdsplads fungerer, og det giver dem et indblik i anvendelsen af teori i praksis.

Samarbejdet kan blandt andet ske ved virksomhedsprojekter, praktik og studiejob.

Læs mere her

Samarbejde med forskere eller få rådgivning af forskere

Er din virksomhed, myndighed eller organisation interesseret i at samarbejde med landets bedste forskere? Ønsker I at udvikle nye produkter eller at udvikle de eksisterende? Har I brug for kompetent sparring? Vil I ansætte en forsker?

Institut for Idræt og Ernæring ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner og føler et stort ansvar for at stille sin omfattende viden om sundhedsrelaterede emner til rådighed for omverdenen.

Instituttet vil være med til at sikre, at aktuel, pålidelig, uvildig og relevant viden er tilgængelig for samfundet og kan tilbyde både kandidater, ph.d.’er og forskere, der har kompetencer på højeste internationale niveau af stor relevans for virksomheder, myndigheder eller organisationer i ind- og udland.

Læs mere her

Uddannelse og kurser

Institut for Idræt og Ernæring tilbyder en række kurser og seminarer indenfor fysisk aktivitet og ernæring eller kurser indenfor specifikke faglige områder og faglige grupper.

Typerne af kurser varierer fra rene e-learningskurser med afsluttende prøve til seminarer og workshops på instituttet.

Se oversigten over kurser.