Samarbejde

Samarbejde & rådgivning

Institut for Idræt og Ernæring skaber ny værdifuld viden, der bidrager til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Samspillet med omverdenen er en kerneaktivitet for instituttet, og vi vægter kontakten med organisationer, kommuner, regioner, fonde, virksomheder og myndigheder meget højt.

Institut for Idræt og Ernæring har stærke traditioner for samarbejde på alle niveauer fra uformel vidensudveksling til implementering, rådgivning, myndighedsbetjening og fælles forskningsprojekter. Vi skaber desuden kontakt mellem vores studerende og private og offentlige virksomheder til gavn for begge parter.

Det overordnede mål er, at Institut for Idræt og Ernæring bidrager til håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer inden for vores arbejdsområder. Vi prioriterer også at stimulere innovation, hvor forskningsresultater danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi.