Om Institut for Idræt og Ernæring

Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation og formidling inden for ernæring, humanfysiologi og idræt på højeste internationale niveau og dækker såvel sundhedsvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.

Institut for Idræt og Ernærings kerneområder beskæftiger sig med, hvordan raske mennesker igennem hele livet kan bevare sundheden samt finde øget livskvalitet og optimal mental og fysisk præstationsevne gennem de gevinster som måltider, fysisk aktivitet og idræt giver. Der forskes og uddannes i, hvorledes der skabes optimale ernærings- og bevægelsesmæssige rammer for fysisk og psykosocial menneskelig trivsel.

Institut for idræt og Ernæring beskæftiger sig desuden med ernæring, måltider, træning og idræt som redskab til forebyggelse, behandling og rehabilitering af de hyppigste lidelser i samfundet. Formålet er at etablere sig som den fremmeste institution i Danmark, når det drejer sig om udvikling og formidling af viden om idræt, fysisk aktivitet og ernæring.

Institut for Idræt og Ernæring er placeret på

Nørre Campus

Nørre Allé 51
2200 København N 

Frederiksberg Campus

Rolighedsvej 26
1958 Frederiksberg C