August Krogh sektionen for human fysiologi

August Krogh sektionen for human fysiologi forsker i human arbejds- og træningsfysiologi med primært fokus på kredsløbsfysiologi, muskelfysiologi og neurofysiologi.

 

Vores aktuelle fokusområder dækker molekylær regulering af kardiovaskulær og muskulær funktion og vækst med kobling til sundhed, præstationsoptimering og anti-doping.

Vigtige fokusområder er også kommunikation mellem muskel-, blodkar- og blodceller samt fysiologiske forskelle mellem individer og køn.

Som sektion har vi et særligt fokus på at udvide forståelsen af fysiologiske funktioner og sundhed hos mennesker og vi anvender hertil en bred vifte af avancerede videnskabelige metoder, herunder både non-invasive og invasive målinger af kredsløb og muskler samt undersøgelser af isolerede celler fra humant væv.

Vi udfører også forsøg med dyremodeller, hvor menneskeforsøg ikke er mulige, for at opnå udvidet mekanistisk indsigt.

 

 

August Krogh Sektionen for Humanfysiologi forsker i menneskets basale fysiologi og undersøger hvordan kroppen påvirkes ved henholdsvis inaktivitet, akut fysisk aktivitet, regelmæssig træning, farmakologiske behandlinger eller eksponering til særlige miljøer såsom højde eller varme. Specielt undersøges effekter på hjerte, kredsløb og muskler.

Der fokuseres på fysiologiske mekanismer fra molekyle- til helkropsniveau og på at gennemføre undersøgelser, hvor resultaterne kan anvendes af raske personer i alle aldre, sportsudøvere samt patienter og af begge køn.

Sektionen udfører komplekse humane interventionsforsøg som er unikke på verdensplan og anvender fysiologiske og molekylærbiologiske teknikker til at studere isolerede og integrerede effekter af fysisk inaktivitet og aktivitet.

Undersøgelserne inkluderer bl.a. evaluering af muskelstofskifte, hjertefunktion, kapillærtilvækst, blodgennemstrømning, insulinfølsomhed, iontransport, blodets sammensætning og mængde, fysisk præstation og træthed. Der benyttes dyre- og cellemodeller og en række avancerede molekylære analyser på gen- og proteinniveau.

Endvidere har sektionen et stærkt fokus på eliteidrætsudøveres fysiologi i et grundforsknings- og anvendelsesorienteret perspektiv samt fysiologisk baserede metoder til afsløring af doping i idræt.

Sektionen har et udbredt samarbejde med både nationale og internationale forskergrupper, kliniske afdelinger, sportsorganisationer og industrien.

 

 

Sektionsleder Ylva Hellsten

Sektionssekretær Kate Wickham

Postadresse
Institut for Idræt og Ernæring
August Krogh sektionen for molekylær fysiologi
Nørre Allé 51
2200 København N

Besøgsadresse
August Krogh sektionen for molekylær fysiologi
August Krogh Bygningen
Universitetsparken 13
2100 København Ø

Se et oversigtskort over Nørre Campus.

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Med offentlig transport
Rejseplanen logo

 

Medlemmer af sektionen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Andrea Sofia Tamariz-Ellemann Ph.d.-stipendiat +4535320876 E-mail
Anne Yaël Nossent Gæsteprofessor +4535329548 E-mail
Camilla Collin Hansen Postdoc +4535334237 E-mail
Dario Kohlbrenner Gæsteforsker +4535324543 E-mail
Frank Dyrehauge Thøgersen Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail
Hannah Grace Caldwell Postdoc   E-mail
Jacob Bejder Adjunkt +4535334240 E-mail
Jakob Solgaard Jensen Gæsteforsker   E-mail
Jan Sommer Jeppesen Ph.d.-stipendiat +4535325869 E-mail
Jens Bangsbo Centerleder, professor +4535321623 E-mail
Jens Jung Nielsen Akademisk medarbejder +4535321574 E-mail
Jonathan Graae Andreasen Ph.d.-stipendiat +4535325093 E-mail
Julie Kissow Kristensen Videnskabelig assistent   E-mail
Karina Olsen Bioanalytiker +4535321608 E-mail
Kate Aiko Wickham Gæsteforsker +4535325344 E-mail
Lasse Gliemann Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321632 E-mail
Laura Bachmann Thomsen Videnskabelig assistent   E-mail
Line Boel Nørregaard Ph.d.-stipendiat +4535326646 E-mail
Lukas Moesgaard Ph.d.-stipendiat   E-mail
Mads Fischer Videnskabelig assistent +4535335172 E-mail
Marcos Paulo Rocha Alves Ph.d.-stipendiat   E-mail
Maria Gemma Martinez Rubio Kroos Akademisk medarbejder +4535321556 E-mail
Martin Thomassen Akademisk medarbejder +4535321594 E-mail
Matheus Silva Norberto Gæsteforsker   E-mail
Morten Hostrup Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321595 E-mail
Sophie Møller Adjunkt +4535330982 E-mail
Søren Kaare Jessen Postdoc +4535326685 E-mail
Thibaux Firmin F Van der Stede Ph.d.-studerende   E-mail
Thomas Christian Bonne Fuldmægtig +4535321603 E-mail
Ylva Hellsten Professor, sektionsleder +4535321616 E-mail