August Krogh sektionen for human fysiologi

August Krogh sektionen for human fysiologi forsker i human arbejds- og træningsfysiologi med primært fokus på kredsløbsfysiologi, muskelfysiologi og neurofysiologi.

 

De aktuelle projekter dækker aspekter af motorisk og kognitiv læring; aldring; sundhed & forebyggelse; præstationsoptimering; anti-doping og fysiologiske forskelle mellem individer.

Sektionen anvender en bred vifte af avancerede metoder herunder både non-invasive og invasive målinger på menneskers kredsløb, muskler og hjerne samt undersøgelser baseret på celle- og dyremodeller.

 

 

Integrativ Fysiologi undersøger menneskets fysiologi ved fysisk arbejde og træning. Specielt undersøges effekten på hjerne, hjerte, kredsløb, muskler og knogler. Der fokuseres på fysiologiske mekanismer og på at gennemføre undersøgelser, hvor resultaterne kan anvendes af raske personer i alle aldre, sportsfolk samt patienter.

Sektionen udfører komplekse humane forsøg og anvender fysiologiske og molekylærbiologiske teknikker til at studere integrerede og isolerede effekter af fysisk aktivitet og træning. Undersøgelserne inkluderer bl.a. evaluering af motorisk funktion, muskelmetabolisme, hjertefunktion, kapillærvækst, blodgennemstrømning, insulinfølsomhed, iontransport, præstationsevne, træthed, muskelaktivering, temperaturbalance og knoglemineraltæthed. Der benyttes ofte farmakologiske interventioner. Også dyre- og cellekulturmodeller anvendes.

En særlig indsats retter sig i øjeblikket mod betydningen af fysisk aktivitet for kvinder lige før og efter overgangsalderen samt den sundhedsfremmende effekt af boldspil og andre idrætsgrene for forskellige målgrupper strækkende sig fra børn til ældre. Endvidere har sektionen et stærkt fokus på eliteidrætsudøveres fysiologi i et grundforsknings- og anvendelsesorienteret perspektiv ligesom fysiologisk baserede metoder til afsløring af doping i idræt udvikles.

 

Medlemmer af sektionen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Andreas H. Breenfeldt Andersen Postdoc +4535334169 E-mail
Anne Mi Svarrer Specialkonsulent +4522102249 E-mail
Camilla Collin Hansen Postdoc +4535334237 E-mail
Charlotte Geer Grumsen Fuldmægtig +4535325325 E-mail
Hannah Grace Caldwell Ph.d.-studerende   E-mail
Henrik Holm-Sørensen Adjunkt +4535320252 E-mail
Jacob Bejder Adjunkt +4535334240 E-mail
Jan Sommer Jeppesen Ph.d.-stipendiat +4535325869 E-mail
Jennifer van der Horst Ph.d.-stipendiat   E-mail
Jens Bangsbo Centerleder, professor +4535321623 E-mail
Jens Jung Nielsen Akademisk medarbejder +4535321574 E-mail
Jonathan Graae Andreasen Ph.d.-stipendiat +4535325093 E-mail
Karina Olsen Bioanalytiker +4535321608 E-mail
Kate Aiko Wickham Videnskabelig assistent +4535325344 E-mail
Kim Skovholm Specialkonsulent +4535324985 E-mail
Lasse Gliemann Lektor +4535321632 E-mail
Lei Ai Gæsteforsker   E-mail
Line Boel Nørregaard Ph.d.-stipendiat +4535326646 E-mail
Line Kremmer Pedersen Akademisk medarbejder +4535332004 E-mail
Lukas Moesgaard Videnskabelig assistent   E-mail
Marcos Paulo Rocha Alves Videnskabelig assistent   E-mail
Maria Gemma Martinez Rubio Kroos Akademisk medarbejder +4535321556 E-mail
Marta Katarzyna Topor Postdoc +4535337387 E-mail
Martin Thomassen Akademisk medarbejder +4535321594 E-mail
Matteo Fiorenza Gæsteforsker +4535335603 E-mail
Meaghan Elizabeth Spedden Ph.d.-studerende   E-mail
Morten Hostrup Lektor +4535321595 E-mail
Nicklas Junge Ph.d.-studerende   E-mail
Randi Lind Knudsen Gæst +4535334198 E-mail
Saeed Ibrahim A Alghamdi Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail
Signe Rosengreen Holmenlund Fuldmægtig +4535332593 E-mail
Sophie Møller Postdoc +4535330982 E-mail
Søren Kaare Jessen Videnskabelig assistent +4535326685 E-mail
Thibaux Firmin F Van der Stede Ph.d.-studerende   E-mail
Thomas Christian Bonne Fuldmægtig +4535321603 E-mail
Thomas Svare Ehlers Videnskabelig assistent +4535334316 E-mail
Torur Sjurdarson Ph.d.-studerende   E-mail
Ylva Hellsten Professor +4535321616 E-mail