Idræt, individ & samfund

Sektionen beskæftiger sig bredt med humanistisk-samfundsvidenskabelig forskning inden for idræt, krop og bevægelse som kulturelle fænomener og som lærings- og identitetsskabende rum.

Sports

Forskningsgrupper

 

Sektionens forskning har til formål at fremme idræt og bevægelse for både individ og samfund. Der fokuseres på betydningen af at skabe meningsgivende oplevelser, fællesskab og organisatoriske muligheder, der også kan rumme mennesker i sårbare positioner, således at hele befolkningen forbedrer det fysiske aktivitetsniveau.

Vi undersøger idrættens og bevægelsens mangfoldighed. Vores forskning bidrager både til at forstå idræt, bevægelse og kroppens betydning igennem tiden og til at skabe grobund for visionære muligheder i fremtiden. Vægten er på idrættens brede sundhedsaspekter, men også på bevægelsesglæde, lystfuldhed og medborgerskab.

Forskningen danner grundlaget for vores engagement i NEXS´ uddannelser. Her varetager sektionen undervisning på bacheloruddannelsen i Idræt og Fysisk Aktivitet, på den humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse og på Master i Idræt og Velfærd.

 

 

Vores primære sigte er at være en toneangivende bidragsyder nationalt og internationalt fortrinsvist inden for pædagogisk, psykologisk og sociologisk idrætsforskning. Derfor er sektionens forskning forankret i to fokuserede, men komplementerende forskningsgrupper.

Formålet med denne organisering er at sikre og fremme et solidt fagligt niveau teoretisk såvel som metodisk for herigennem kollektivt at kunne bidrage på det højest mulige niveau inden det relevante internationale forskningsmiljø.

Sektionens forskning knytter sig tæt til en professionel praksis. Vi samarbejder derfor med en række organisationer fra idrættens verden og offentlig forvaltning såvel som med aktører inden for undervisnings- og uddannelsesmiljøer.

Vi stræber således mod, at vores forskning kan skabe lighed for alle i idræt og hermed gøre en social forskel for den brede befolkning på tværs af alder, køn, etnicitet, seksualitet og sociale og kulturelle bagrunde.

 

 

Sektionsleder Laila Ottesen

Sektionssekretær Helle Rudolph Jensen

Postadresse
Institut for Idræt og Ernæring
Idræt, individ & samfund
Nørre Allé 51
2200 København N

Besøgsadresse 
Idræt, individ & samfund
AB Bygningen
Nørre Allé 55
2200 København N

Se oversigtskort over Nørre Campus

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Med offentlig transport
Rejseplanen logo

 

Medlemmer af sektionen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Adam B. Evans Lektor +4535331336 E-mail
Adam Heede-Andersen Akademisk medarbejder +4535333372 E-mail
Andorra Lynn Jensen Ph.d.-studerende +4535322429 E-mail
Anna Stage Hansen Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail
Charlotte Geer Grumsen Fuldmægtig +4593565983 E-mail
Charlotte Svendler Nielsen Lektor +4535320830 E-mail
Else Trangbæk Professor emeritus +4540442746 E-mail
Georgia Emily Clay Ph.d.-studerende   E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail
Hans Bonde Professor +4535320862 E-mail
Helle Rudolph Jensen Sektionssekretær +4535334039 E-mail
Helle Winther Lektor +4535320806 E-mail
Katarina Sigurdsdóttir Lamhauge Videnskabelig assistent   E-mail
Laila Ottesen Lektor +4535321741 E-mail
Lotte Tranekær Nielsen Fuldmægtig +4535329493 E-mail
Luca Laezza Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail
Maise Johansen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Malene Hannibal Schubart Studentermedhjælper   E-mail
Maria Hybholt Gæstelektor +4535320840 E-mail
Marie Birch Overbye Forskningskonsulent +4540747542 E-mail
Marie Caroline Vermund Erhvervs-ph.d. +4535332121 E-mail
Mette Lindholm Kurtzhals Ph.d.-stipendiat +4535327681 E-mail
Michelle Skov Blagdon Akademisk medarbejder   E-mail
Mikkel Sørensen Studielektor +4535320802 E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail
Signe Engdal Ph.d.-stipendiat +4535336232 E-mail
Signe Rosengreen Holmenlund Fuldmægtig +4535332593 E-mail
Sigrid Normann Biener Ph.d.-stipendiat   E-mail
Steen Ingemann Jørgensen Ph.d.-studerende   E-mail
Stefano De Dominicis Lektor +4535326016 E-mail
Ulrik Wagner Lektor, sektionsleder +4535321511 E-mail