Idræt, individ & samfund

Sektionen beskæftiger sig bredt med humanistisk-samfundsvidenskabelig forskning inden for idræt, krop og bevægelse som kulturelle fænomener og som lærings- og identitetsskabende rum.

Sports

 

Sektionens forskning har til formål at fremme idræt, for både individ og samfund. Der fokuseres både på betydningen af (at give) meningsgivende oplevelser og på at skabe muligheder, der kan rumme sårbare målgrupper, således at befolkningen forbedrer det fysiske aktivitetsniveau.

Vi undersøger, udvikler og oplyser om kropskulturelle bevægelsesformer i al deres mangfoldighed. Forskningen bidrager både til at forstå idrættens betydning igennem tiden og til at skabe grobund for visionære muligheder i fremtiden. Vægten er på idrættens brede sundhedsaspekter, men også på fornøjelse, lystfuldhed og personlig frihed.

Vi arbejder for socialt inkluderende fællesskaber og for lighed for alle i idræt. Vi anvender en problemorienteret tilgang, og ønsker at gøre en social forskel for den brede befolkning - store som små, unge som gamle.

 

 

Den historisk-sociologiske forskning omfatter såvel teoretiske analyser som empiriske undersøgelser af idrætten. Der forskes i befolkningens idrætsvaner med køn, etnicitet, klasse og alder som centrale parametre. Der forskes endvidere i, hvordan idrætten har udviklet sig historisk og udvikler sig i nutiden gennem politiske og kulturelle positioneringer.

Den pædagogisk-psykologisk forskning tager ofte afsæt i praksis og har et stærkt anvendelsesorienteret sigte. Her ønskes at dokumentere, analysere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og udvikling. Der tages ofte udgangspunkt i kvalitative analyser, hvor et helhedsorienteret kropssyn sætter mennesket, kreativitet, bevægelsesglæde, udvikling, sundhed og trivsel i centrum.

Desuden er coaching og coachingpsykologi et centralt satsningsområde i sektionen.

Sektionens forskning knytter sig tæt til professionel praksis og uddannelsesudvikling på forskellige niveauer såsom konsulentarbejde, organisationsudvikling, politik og undervisning på samtlige niveauer og herunder ikke mindst gymnasiet.

 

Medlemmer af sektionen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Adam B. Evans Lektor +4535331336 E-mail
Adam Steen Malmkjær Rønlund Ph.d.-studerende +4535330702 E-mail
Andorra Lynn Jensen Ph.d.-studerende +4535322429 E-mail
Anne Sofie Lund Tannebek Ph.d.-studerende +4522957417 E-mail
Charlotte Svendler Nielsen Lektor +4535320830 E-mail
Else Trangbæk Professor emeritus +4540442746 E-mail
Georgia Emily Clay Ph.d.-studerende   E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail
Hans Bonde Professor +4535320862 E-mail
Helle Rudolph Jensen Sektionssekretær +4535334039 E-mail
Helle Winther Lektor +4535320806 E-mail
Julie Hellesøe Christensen Ph.d.-studerende   E-mail
Laila Ottesen Lektor, sektionsleder +4535321741 E-mail
Laura Wilcock Ph.d.-studerende   E-mail
Lillan Madsen Lektor emeritus +4535320865 E-mail
Louise Gottlob Baumgarten Videnskabelig assistent +4525710008 E-mail
Maise Johansen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Maria Hybholt Adjunkt +4535320840 E-mail
Michael John Dwyer Ph.d.-studerende   E-mail
Mikkel Sørensen Studielektor +4535320802 E-mail
Paulina Sander Melby Ph.d.-studerende +4527266039 E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail
Signe Engdal Ph.d.-stipendiat +4535336232 E-mail
Steen Ingemann Jørgensen Ph.d.-studerende   E-mail
Stefano De Dominicis Tenure Track Adjunkt +4535326016 E-mail
Stine Frydendal Adjunkt +4535321742 E-mail
Ulrik Wagner Lektor +4535321511 E-mail