Idræt, individ & samfund

Sektionens forskning har til formål at fremme idræt, for både individ og samfund. Der fokuseres både på betydningen af (at give) meningsgivende oplevelser og på at skabe muligheder, der kan rumme sårbare målgrupper, således at befolkningen forbedrer det fysiske aktivitetsniveau.

Vi undersøger, udvikler og oplyser om kropskulturelle bevægelsesformer i al deres mangfoldighed. Forskningen bidrager både til at forstå idrættens betydning igennem tiden og til at skabe grobund for visionære muligheder i fremtiden. Vægten er på idrættens brede sundhedsaspekter, men også på fornøjelse, lystfuldhed og personlig frihed.

Vi arbejder for socialt inkluderende fællesskaber og for lighed for alle i idræt. Vi anvender en problemorienteret tilgang, og ønsker at gøre en social forskel for den brede befolkning - store som små, unge som gamle.

Forskningsgrupper