Helle Winther

Helle Winther

Lektor

ResearcherID: P-6454-2014

Scopus ID: 23502189800

 

Helle Winther Lektor Ph.d., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

 CV

Lektor Ph.d. i dans og bevægelsespsykologi. Eksamineret supervisor og danse- og kropspsykoterapeut. Efteruddannet i Heartfulness.

Leder af forskningsgruppen krop, læring og social forandring.

Leder af faggruppen for dans og performance.

 

Underviser og forsker i dans, leg, danseterapi, bevægelsespsykologi samt Kroppens sprog i professionel praksis - herunder kroppens betydning for lederskab og professionel kommunikation.

Mangeårig erfaring fra universitetsuddannelse og efter-/videreuddannelse. Foredragsholder for mangfoldige professioner (ledere, idrætslærere, fysioterapeuter, gymnasielærere, seminarielærere, sygeplejersker, læger).

Forfatter, medforfatter og redaktør på syv bøger og antologier. Har desuden publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler.

Helle Winthers forskning og undervisning er blevet portrætteret i en del TV og radio programmer. 

Her har fokus været på dans, leg, danseterapi og betydningen af Kroppens sprog i professionel praksis. Herunder kan nævnes TV avisen på DR1 og TV2, Temaudsendelser på DR2 og TV syd. Radio udsendelser på P1, P3 og P4. Herunder to temaudsendelser i sprogmagasinet.

Modtager af tre underviserpriser. Herunder en pris som årets underviser på det Naturvidenskabelige fakultet i 2009 og  en ”Harald” som Årets underviser på Københavns Universitet 2010.

Helle Winther modtog endvidere Gerlevprisen i 2019. Den gives til en, som i særlig grad har skabt fornyelse og udviklet idrættens kvaliteter og muligheder.

 Aktuel forskning og relevante bøger:

 TEMA: DANS OG BEVÆGELSESPSYKOLOGI

 ALLE KAN DANSE

Dansedage med unge. Bevægelsesglæde innovation og lederskab – Dokumentarfilm                                                       

Alle gymnasieelever i Danmark skal undervises i dans og bevægelse. Både dansk og international forskning viser, at dans kan være et svært og udfordrende område at undervise i. Filmen dokumenterer et praksisnært projekt, der undersøger, hvordan unge studerende kan udvikle kropsbevidsthed, kreativitet og lederskab igennem innovative og virkelighedsnære uddannelsesforløb, hvor de underviser mere end 200 gymnasieelever på Dansens Dag.  Filmen og kommende publikationer fokuserer således også på, hvordan dans kan skabe bevægelsesglæde og kontakt på tværs af køn, niveau og kulturel baggrund. Filmen er støttet af fonden for entreprenørskab og innovation og skabt i samarbejde med filminstruktør Helle Toft Jensen og filmselskabet Spormedia.

 https://video.ku.dk/dansedage-med-unge-om-bevaegelsesglaede

 

Fodfæste og himmelkys- undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans.  Bog                                           

Bogen har fokus på bevægelsesglæde og undervisning i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Alle kapitler er forankrede i et helhedsorienteret krops- og bevægelsessyn.
Bogen hviler på forfatternes mangeårige forskning og solide undervisningserfaringer i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Fodfæste og himmelkys henvender sig primært til bevægelsesundervisere og studerende ved universiteter, og professionsuddannelser.

 http://shop.billesoe.dk/product.asp?product=823 Skrevet i samarbejde med lis Engel, Maj-Britt Nørgaard og Mia Herskind

 Dans dig glad: https://www.alt.dk/sundhed/dans-dig-glad

Andre bøger:

 Bevægelsespsykologi og danseterapi

  https://www.academicbooks.dk/bevaeglesespsykologi/9788791771217

 Bevægelsens Poetik redigeret i samarbejde med Lis Engel, Helle Rønholt og Charlotte Svendler Nielsen.

 http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=200900

 

 Bevægelsespsykologi - 7 bevægelsesdimensioner

 Bevægelse og flow i børn og unges lære- være- og udviklingsprocesser.

 Dette projekt har både teoriudviklende, praksisnære og innovative dimensioner.  Projektet dokumenterer hvordan og hvorfor bevægelse, leg og dans kan åbne for flow, fællesskab, bevægelsesglæde og personlig udvikling i børn og unges lære- og være- og udviklingsprocesser.          

Projektet tager udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsforståelse. Bevægelsespsykologisk fokuseres der på at undersøge potentialerne i en flerdimensionel bevægelsesforståelse. Her under det nære samspil mellem de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale, kulturelle og spirituelle bevægelsesdimensioner, der spiller ind på børn og unges udvikling og trivsel i fællesskaber. Der fokuseres især på, hvordan bevægelse kan støtte sårbare børns følelsesmæssige processer og kropslige ressourcer og dermed stimulere til positiv udvikling. Herunder betydningen af at bevægelsesundervisere har indsigt i grundfølelsernes betydning i bevægelsesundervisning.

 

 

Tættere på kroppen - nye tendenser i dansk idrætsforskning BOG  

redigeret i samarbejde med Henning Eichberg og Lis Engel                                 

 http://idrottsforum.org/iforpubl/titles/eichberg_engel_winther_12-4.html

 

TEMA: KROP, KOMMUNIKATION OG LEDERSKAB I PROFESSIONEL PRAKSIS 

Kroppens sprog er både menneskets første, sidste og vigtigste sprog.  Kroppens sprog har derfor stor betydning for kontakt, nærvær, tillidsskabelse, kontakt og lederskab i professionel praksis. Forskningsområdet undersøger kroppens sprog i professionel praksis.  Der er særligt fokus på sammenhængen mellem bevægelsesundervisning, supervision og personlig udvikling. Her er der fokus på, hvordan professionspersonlig ledelseskompetence kan udvikles igennem kropsbevidsthed, kommunikationslæsning, sanselighed og stage presence. Det praksisnære resultater af forskningen implementeres i professionsuddannelser, universitetsuddannelser, efter-/videreuddannelser og professionel praksis.

 Forskningsområdet har flere sideløbende projekter.

 Kroppens sprog i professionel praksis- om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation:                                                                                                             Gennem forskningsbaseret teori og praksisnære, vedkommende fortællinger synliggør antologien kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for professionel kommunikation.

Den giver også praksisnære bud på, hvordan disse kompetencer kan trænes- igennem bevægelse.
Antologien kan  ses som et konkret materiale, der kan bruges til praktik, undervisning, supervision og personlig udvikling i mangfoldige kontekster.

 http://shop.billesoe.dk/product.asp?product=758

 

Foredrag: https://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=da%2Fpersons%2Fhelle-winther(9f39feba-3503-4e1a-b054-bb1ac3883dcb)%2Factivities.html

Embodiment and leadership - Professionals are their bodies:                                                                  

Projektet fokuserer på, hvordan træning i kroppens sprog kan have betydning for underviseres personlige lederskab.  Det viser, at autenticitet, lederskab og tillidsvækkende kommunikation er forbundet med den professionelles kropslighed. Det viser også, at lederskab kan trænes - igennem krop, bevægelse og sanselig opmærksomhed. Projektet er forbundet med den stigende opmærksomhed på sammenhængen mellem Art and leadership og innovativ international ledelsesforskning.

 Publiceret i bogen  Embodiment&Leadership .http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118551613.html

 

Udvalgt præsentation

 Dance N leadership A moving journey into the meaning of contact, trust, presence and followership in leadership and professional practice

https://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=da%2Factivities%2Fdance-n-leadership(f7408e27-e6ff-4b31-8b63-510e2916b431).html

 

The dancing nurses: Træning af kropsbevidsthed, sanselig kommunikation og lederskab i sygeplejerskeuddannelse                                                                                                                                                   Hvordan kan sygeplejerskestuderende træne deres kropsbevidsthed, lederskab og sanselige  kommunikation igennem dans og bevægelse. Projektets resultater viser, hvordan der på både uddannelser og praktiksteder kan arbejdes meget konkret med en svært tilgængelig og dog essentiel, og uomgængeligt nærværende del af sygeplejefaget. Resultaterne har betydet at Diakonissestiftelsen sygeplejerskeuddannelse, som den første i Danmark har indført bevægelse som obligatorisk del af uddannelsen.                                                                                                                                                                             

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2014-09-23-2-Studerende-danser-sig-til-god-patientkontakt.aspx

 Publication til download The dancing nurses and the language of the body: Training somatic awareness, bodily communication, and embodied professional competence in nurse education  

 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0898010115597394http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0898010115597394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 13387