TEMA

Kropslighed, kultur og uddannelse

Indenfor temaet undersøges betydningen af opmærksomhed på kropslighed og (inter)kulturel praksis. Der fokuseres på læringsmuligheder og tilgange til undervisning i bevægelse, dans og idræt og i andre fagområder, hvor bevægelse anvendes som metode i undervisningen.
Afrikansk skole

 

 

Forskningsspørgsmål relateret til uddannelse i en bred forståelse så som uddannelse af børn og unge i det UNESCO definerer som formelle (skoler, ungdomsuddannelser) og ikke-formelle sektorer (idrætsforeninger, kulturskoler, kunstneriske institutioner) samt uddannelse af professionnelle på videregående og efter-videre uddannelser.

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojektet har som formål at udvikle modeller til at arbejde med kunst-integrerede processer i grundskolen i Danmark og Sydafrika som bygger på partnerskaber mellem lærere som ambassadører fra forskellige skoler gennem såkaldt ”Teacher Twinning.”

Det undersøges og dokumenteres hvilken værdi kunst-integreret undervisning, som bygger på ideer og metoder udviklet i tidligere skoleprojekter i samarbejde mellem projektpartnerne har for lærere, børn og i forhold til opnåelse af mål skitseret i nationale læreplaner. Projektet vil også resultere i nyudviklet undervisningsmateriale og et workshop forløb for lærere, som kan implementeres på nationalt niveau i begge lande.

Projektet vil overordnet skabe viden om, hvordan uddannelse med fokus på kunst og kultur kan bidrage til implementering af FN’s 2030 mål for bæredygtig udvikling, særligt mål 4.7. vedrørende kvalitet i uddannelse. Det vil også skabe nye metoder til undervisning i multikulturelle kontekster baseret på viden om, hvordan kunstformer kan integreres i forskellige skolefag.

Samarbejdspartnere

University of Cape Town, Sydafrika

Den Danske Scenekunstskole

Støttet af

ERASMUS +

Projektperiode:  2021 til 2024.

Forskningsledelse

Lektor Charlotte Svendler Nielsen

 

 

The research project Embodied Language Learning through the Arts (ELLA) explores how language, artistic activity and embodied learning can be intertwined and how embodied language learning through the arts can contribute to meaningful changes in educational practices.

The ELLA project includes three subprojects: Early ELLA, Culturally Diverse ELLA and Multiprofessional ELLA. University of Copenhagen is involved in Multiprofessional ELLA.

Samarbejdspartnere

University of the Arts Helsinki (projektledelse)

Åbo Akademi University

University of Turku

Jyväskylä University

Tampere University

Norwegian University of Science and Technology

University of Copenhagen

Støttet af

KONE Foundation

Projektperiode: 2021 til 2024.

Forskningsledelse på Københavns Universitet

Lektor Charlotte Svendler Nielsen

 

 

Projektet har fokus på kunstformer og bæredygtig udvikling i Cape Town og København.

Børn fra Cape Town

Undervisnings- og forskningsprojektet involverer skolebørn i Cape Town og København i en undersøgelse af sammenhænge mellem klima, kultur og forskellige udtryksformer.

Projektet fokuserer på koblinger mellem dans og billedkunst, og indholdet i undervisningen relaterer sig overordnet til FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling med fokus på, hvordan kultur og natur har indflydelse på hinanden henholdsvis nord og syd for ækvator.

Det undersøges hvad børn kan lære igennem sådanne samarbejder om sig selv, andre og deres omverden og hvordan der kan skabes forbindelse imellem børnenes indtryk og udtryk, både i kunstnerisk form og i alternative refleksionsformer som udtryk for læring.

Samarbejdspartnere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Københavns Universitet

Dansk Kulturinstitut

University of Cape Town School of Dance

Peter Clarke Art Centre i Cape Town.

Støttet af

Forsknings-og Innovationsstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen

Københavns Kommunes Åben Skole pulje

Projektperiode:  2017 til 2020.

Forskningsledelse

Lektor Charlotte Svendler Nielsen