Kunstneriske Læreprocesser i et Enaktivt Perspektiv

Det overordnede spørgsmål i Ph.d.-projektet handler om, hvordan man kan fremme konservatoriestuderendes kunstneriske læreprocesser med sigte på progression i musikalsk læring og performance.

Fotograf Britt Lindemann

Der anlægges et enaktivt perspektiv på læring med henblik på at fremme et komplementært forhold mellem det kunstneriske udtryk og den tekniske beherskelse af instrumentet. Med det enaktive perspektiv er der sat fokus på handligsudtryk i et gensidigt forhold mellem hjerne, krop og den personlige og sociale omverden.

Musikalsk læring betragtes som et komplekst samspil mellem ubevidste handlingsprocesser og en bevidstgørelse af disse ubevidste og intuitive processer både på personplan og i samspil med andre. Samtidig undersøges betydningen af deliberate praksis i forhold til udvikling af musikalsk ekspertise, hvorfor samspillet mellem praktiske, emotionelle, intellektuelle og sociale funktioner får en central rolle i dette projekt. 

Ph.d.-projekt er på den baggrund en undersøgelse af, hvordan man med en enaktiv tilgang kan opbygge en mere nuanceret forståelse for samspillet mellem implicit og eksplicit læring i forhold til udvikling af instrumental- og sangstuderendes læreprocesser. Projektet hviler dermed på følgende forbundne ideer i forhold til musikalske læreprocesser: Autonomi, menings-skabelse, emergens, embodiment og erfaring.

Involverede i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail

Eksterne

Navn Titel Institution
Line Fredens Ph.d. studerende

Kontakt

Ph.d. studerende Line Fredens

Professor Reinhard Stelter, vejleder