TEACHOUT

AFSLUTTET PROJEKT

TrygFondens udeskole projekt

Pige i skov

TEACHOUT TrygFondens udeskole projekt undersøgte styrker og svagheder ved at praktisere udeskole (undervisning uden for klasseværelset) i forhold til almindelig undervisning (hovedsageligt praktiseret på skolerne i klasselokaler) under rammerne af den nye skole reform.

MOVEOUT - En cluster randominiseret undersøgelse af effekter af udeskole bygger ovenpå TEACHOUT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.d. projekter

 

 

Mikkel Bo Schneller forsvarede den 16. juni 2017 sin ph.d. afhandling: Effects of education outside the classroom on objectively measured physical activity. Results from the TEACHOUT study.

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

 

 

Camilla Roed Otte forsvarede den 8. juni 2018 sin ph.d. afhandling: Perspektiver på udeskole i relation til læsning, matematikfærdigheder og motivation for læring

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

 

 

 

Mads Bølling forsvarede den 12. september 2018 sin ph.d. afhandling: Udeskole og børns trivsel. Et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie af sammenhængen mellem ét års regelmæssig eksponering for udeskole og børns psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer.

Se video af Mads Bøllings præsentation: Del 1     Del 2

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

 

 

 

Karen Barfod forsvarede den 30. oktober 2018 sin ph.d. afhandling: At undervise i udeskole. Perspektiver på didaktik og lærerens arbejde.

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

Ph.d. projekter 

Støttet af

Trygfondens logo

Kontakt

Erik Mygind, studielektor
Skovskolen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Folder om TEACHOUTS forskningsprojekter

Hent folderen om TEACHOUTS forskningsprojekter der giver et kortfattet indblik i de fire TEACHOUT ph.d.'eres foreløbige forskningsresultater.