TEACHOUT

AFSLUTTET PROJEKT

TrygFondens udeskole projekt

Pige i skov

TEACHOUT TrygFondens udeskole projekt undersøgte styrker og svagheder ved at praktisere udeskole (undervisning uden for klasseværelset) i forhold til almindelig undervisning (hovedsageligt praktiseret på skolerne i klasselokaler) under rammerne af den nye skole reform.

MOVEOUT - En cluster randominiseret undersøgelse af effekter af udeskole bygger ovenpå TEACHOUT.

 

 

Barfod, K.S. & Stelter, R. (2019). God udeskoleundervisning - en caseanalyse fra lærerens perspektiv. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 5, No. 1, december 2019, 19-35.

Barfod, K., Ejbye-Ernst, N., Mygind, L. & Bentsen, P. (2016). Increased provision of udeskole in Danish schools: an updated national population survey. Urban Forestry & Urban Greening, 20(1), 277-281.

Barfod, K. S., & Daugbjerg, P. (2018). Potentials in Udeskole: Inquiry-Based Teaching Outside the Classroom. Frontiers in Education, 3.

Barfod, K. S. (2017). Maintaining mastery but feeling professionally isolated: experienced teachers’ perceptions of teaching outside the classroom. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1–13.

Bølling, M., Pfister, G. U., Mygind, E., & Nielsen, G. (2019). Education outside the classroom and pupils’ social relations? A one-year quasi-experimentInternational Journal of Educational Research94, 29-41.

Bølling, M., Niclasen, J., Bentsen, P., & Nielsen, G. (2019). Association of Education Outside the Classroom and Pupils' Psychosocial Well‐Being: Results From a School Year ImplementationJournal of school health89 (3), 210-218.

Bølling, M. (2019). Kan udeskole fremme elevers trivsel? En effektevaluering af en 1-årig intervention. Tidsskrift for Professionsstudier, 28, 108-113.

Bølling, M., Niclasen, J., Bentsen, P., & Nielsen, G. (2019). Association of Education Outside the Classroom and Pupils’ Psychosocial Well-being: Results from a School Year Implementation. Journal of School Health.

Bølling, M., Otte, C. R.1, Elsborg, P., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2018). The association between education outside the classroom and students’ school motivation: Results from a one-school-year quasi-experiment. International Journal of Educational Research, 89, 2235.

Jørring, A.H., Bølling, M., Nielsen, G., Stevenson, M.P., & Bentsen, P. (2019). Swings and roundabouts? Pupils’ experiences of social and academic well-being in education outside the classroom. Education 3-13, 0(0), 1–16.

Mygind, E., Bølling, M., & Barfod, K. (2018). Primary teachers’ experiences with weekly education outside the classroom during a year. Education 3-13, International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education.

Mygind, L.; Stevenson, M.P.; Liebst, L.S.; Konvalinka, I.; Bentsen, P. (2018) Stress Response and Cognitive Performance Modulation in Classroom versus Natural Environments: A Quasi-Experimental Pilot Study with Children. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15, 1098.

Nielsen, G., Mygind, E., Bølling, M., Otte, C.R., Schneller, M.B., Ejbye-Ernst, N., Schipperijn, J., & Bentsen, P. (2016). A quasi-experimental cross-disciplinary evaluation of the impacts of Education Outside the Classroom on pupils’ physical activity, well-being and learning: the TEACHOUT study protocol. BMC Public Health, 16, 1117.

Otte, C. R., Bølling, M., Stevenson, M. P., Ejbye-Ernst, N., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2019). Education outside the classroom increases children's reading performance: Results from a one-year quasi-experimental studyInternational Journal of Educational Research94, 42-51.

Otte, C. R., Bølling, M., Elsborg, P., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2019). Teaching maths outside the classroom: does it make a difference? Educational Research61 (1), 38-52.

Schneller, M.B., Bentsen, P., Nielsen, G., Brønd, J.C., Ried-Larsen, M., Mygind, E., & Schipperijn, J. (2017). Measuring Children's Physical Activity: Compliance Using Skin-taped Accelerometers. Medicine & Science in Sports & Exercise, 49(6), 1261-1269.

Schneller, M.B., Duncan, S., Schipperijn, J., Nielsen, G., & Mygind, E., & Bentsen, P. (2017). Are children participating in a quasi-experimental education outside the classroom intervention more physically active? BMC Public Health, 17(1), 523.

Schneller, M.B., Schipperijn, J., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2017). Children’s physical activity during a segmented school week: results from a quasi-experimental education outside the classroom intervention. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 80.

 

 

 

 

 

 

Ph.d. projekter

 

 

Mikkel Bo Schneller forsvarede den 16. juni 2017 sin ph.d. afhandling: Effects of education outside the classroom on objectively measured physical activity. Results from the TEACHOUT study.

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

 

 

Camilla Roed Otte forsvarede den 8. juni 2018 sin ph.d. afhandling: Perspektiver på udeskole i relation til læsning, matematikfærdigheder og motivation for læring

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

 

 

 

Mads Bølling forsvarede den 12. september 2018 sin ph.d. afhandling: Udeskole og børns trivsel. Et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie af sammenhængen mellem ét års regelmæssig eksponering for udeskole og børns psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer.

Se video af Mads Bøllings præsentation: Del 1     Del 2

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

 

 

 

Karen Barfod forsvarede den 30. oktober 2018 sin ph.d. afhandling: At undervise i udeskole. Perspektiver på didaktik og lærerens arbejde.

Hele afhandlingen excl. artikler. De videnskabelige artikler, der har dannet grundlag for bedømmelsen af afhandlingen kan ses under publikationer efterhånden som de bliver udgivet.

 

 

Ph.d. projekter 

Støttet af

Trygfondens logo

Kontakt

Erik Mygind, studielektor
Skovskolen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Folder om TEACHOUTS forskningsprojekter

Hent folderen om TEACHOUTS forskningsprojekter der giver et kortfattet indblik i de fire TEACHOUT ph.d.'eres foreløbige forskningsresultater.