MOVEOUT

En undersøgelse af effekter af udeskole

I MOVEOUT vil vi undersøge, hvilken effekt fem timers udeskole om ugen har på børns bevægelse, samt mekanismerne bag. Dermed vil vi få større klarhed over, hvilke pædagogikker og metoder i udeskole, der øger bevægelse for børn og unge i folkeskolen.

I udeskole flytter undervisningen ud i natur- og kultur miljøer. Fotograf, Mads Bølling.
I udeskole flytter undervisningen ud i natur- og kultur miljøer. Fotograf, Mads Bølling.

 

  • At undersøge, hvilken effekt fem timers udeskole om ugen har på børns bevægelse, skolemotivation, trivsel og faglige præstation.
  • At undersøge hvilke pædagogiske aktiviteter der fører til hvilke effekter.

 

 

 

 

 

 

Bliver folkeskolens ældste elever gladere for at gå i skole, når nogle timer foregår udendørs? Bevæger de sig mere? Og kan det øge det faglige niveau? Det er tre vigtige spørgsmål som undersøges i MOVEOUT projektet.

Med genåbningen af skolerne under COVID-19-pandemien fik udeundervisning øget opmærksomhed, da mere undervisning skulle foregå udendørs for at minimere smitterisiko. I lyset af det aktuelle øgede behov for udeskole er det håbet, at en mere sikker viden om udeskoles effekter på bevægelse, trivsel og faglige niveau kan understøtte denne fremgang, og hvis muligt mobilisere en yderligere opskalering

Udeskole er en betegnelse for faglig undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for skolens bygninger. Det involverer ofte bevægelse og leg i skolens nærmiljø og grønne omgivelser. I udeskole går målet om bedre sundhed og trivsel for flere, hånd i hånd med skolers kerneopgave om læring og alsidig udvikling. Der er dermed et stærkt samspil mellem uddannelses- og sundhedssektoren.

 

 

I MOVEOUT deltager 30 skoler med en eller flere klasser på 4. til 10. klassetrin. De 30 skoler bliver via lodtrækning tilfældigt opdelt, således at klasser på 15 skoler bliver udtrukket til over et år at praktisere udeskole fem timer om ugen, samtidig med at klasser på de øvrige 15 skoler har en mere traditionel skoledag uden regelmæssig udeundervisning.

Dette giver mulighed for at undersøge udeskolens overordnede betydning for elevernes daglige fysiske aktivitet, trivsel og faglige niveau. Derudover undersøger man også hvilken betydning de anvendte pædagogiske metoder og undervisningsformer har for bl.a. børnenes bevægelse og motivation for fysisk aktivitet.

 

 

 

 

 

Publikationer

 

Bølling, M., Mygind, L., Elsborg, P., Melby, P. S., Barfod, K. S., Brønd, J. C., Klinker, C. D., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2023). Efficacy and mechanisms of an education outside the classroom intervention on pupils’ health and education: the MOVEOUT study protocol. BMC Public Health23(1), 1825. DOI: 10.1186/s12889-023-16618-3

Ventura, A. (2023). Self-care e well-being a scuola, il progetto danese MOVEOUT. Journal of Health Care Education in Practice5(1), 37-48. DOI: 10.14658/PUPJ-jhcep-2023-1-5

 

 

Bølling, M., Barfod, K., Elsborg, P., Mygind, L., Mygind, E., Bentsen, P. & Præstholm, S. (2023). Udeskole der bevæger – Viden, inspiration og eksempler på undervisningsforløb. Steno Diabetes Center Copenhagen, VIA University College, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Center for Børn og Natur & Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 

 

Mikkelsen, Silje (2023). The association between intrinsic school motivation, Education Outside the Classroom, and physical activity in primary school students An explorative cross-sectional analysis of data from the MOVEOUT Study (Specialeafhandling). The University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences.

Larsen, Laura Amalie Lystlund & Møller, Stine Lilje (2023). Udeskole – et trivselsfremmende tiltag? En undersøgelse af udeskole blandt børn på 6. til 9. klassetrin (Specialeafhandling). Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Roskilde Universitet.

Sværke, Victor Emil & Aaskilde-Schneider, Johanne (2023). Udeskole and Physical Activity (Bacheloropgave). University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sports.

 

 

Mikkelsen, S. (2023). Kan fysisk aktivitet fremme folkeskoleelevers skolemotivation, når de undervises uden for skolens bygninger? Børn i fysioterapi, 2, s. 25-27.

 

Involverede i projektet

Projektansvarlig

Navn Titel Telefon E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail

Forskningsmedarbejdere

Navn Titel Institution
Mads Bølling Ph.d., forsker Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Peter Elsborg Forsker Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Charlotte Demant Klinker Seniorforsker og teamleder Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Peter Bentsen Centerchef og adjungeret professor i udeskole og udepædagogik Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Lærke Mygind Forsker Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Karen Barfod Forskningsleder, docent og ph.d. Forskningscenter for pædagogik og dannelse, VIA University College
Jan Christian Brønd Lektor, ph.d. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Neromie Fernando Adjunkt VIA University College
Annamaria Ventura Ekstern ph.d.-studerende University of Bari Aldo Moro
Silje Mikkelsen Videnskabelige assistent Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Alberte Laura Oest Müllertz Videnskabelige assistent Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Moveout logo

Støttet af

Novo Nordisk fonden logo

Projektperiode: 
Juni 2021 - Juni 2026.

Dataindsamling:
Februar 2022 - Juni 2023.

Kontakt

Forsker og projektleder Mads Bølling
mads.boelling@regionh.dk

Praksispartner

Logo CBN

Youtube play logo

twitter logo

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring