MOVEOUT

En undersøgelse af effekter af udeskole

I MOVEOUT vil vi undersøge, hvilken effekt fem timers udeskole om ugen har på børns bevægelse, samt mekanismerne bag. Dermed vil vi få større klarhed over, hvilke pædagogikker og metoder i udeskole, der øger bevægelse for børn og unge i folkeskolen.

I udeskole flytter undervisningen ud i natur- og kultur miljøer. Fotograf, Mads Bølling.
I udeskole flytter undervisningen ud i natur- og kultur miljøer. Fotograf, Mads Bølling.

 

  • At undersøge, hvilken effekt fem timers udeskole om ugen har på børns bevægelse, skolemotivation, trivsel og faglige præstation.
  • At undersøge hvilke pædagogiske aktiviteter der fører til hvilke effekter.

 

 

 

 

 

 

Bliver folkeskolens ældste elever gladere for at gå i skole, når nogle timer foregår udendørs? Bevæger de sig mere? Og kan det øge det faglige niveau? Det er tre vigtige spørgsmål som undersøges i MOVEOUT projektet.

Med genåbningen af skolerne under COVID-19-pandemien fik udeundervisning øget opmærksomhed, da mere undervisning skulle foregå udendørs for at minimere smitterisiko. I lyset af det aktuelle øgede behov for udeskole er det håbet, at en mere sikker viden om udeskoles effekter på bevægelse, trivsel og faglige niveau kan understøtte denne fremgang, og hvis muligt mobilisere en yderligere opskalering

Udeskole er en betegnelse for faglig undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for skolens bygninger. Det involverer ofte bevægelse og leg i skolens nærmiljø og grønne omgivelser. I udeskole går målet om bedre sundhed og trivsel for flere, hånd i hånd med skolers kerneopgave om læring og alsidig udvikling. Der er dermed et stærkt samspil mellem uddannelses- og sundhedssektoren.

 

 

I MOVEOUT deltager 30 skoler med en eller flere klasser på 4. til 10. klassetrin. De 30 skoler bliver via lodtrækning tilfældigt opdelt, således at klasser på 15 skoler bliver udtrukket til over et år at praktisere udeskole fem timer om ugen, samtidig med at klasser på de øvrige 15 skoler har en mere traditionel skoledag uden regelmæssig udeundervisning.

Dette giver mulighed for at undersøge udeskolens overordnede betydning for elevernes daglige fysiske aktivitet, trivsel og faglige niveau. Derudover undersøger man også hvilken betydning de anvendte pædagogiske metoder og undervisningsformer har for bl.a. børnenes bevægelse og motivation for fysisk aktivitet.

 

 

 

 

 

Involverede i projektet

Projektansvarlig

Navn Titel Telefon E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail

Forskningsmedarbejdere

Navn Titel Institution
Mads Bølling Ph.d., forsker Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Peter Elsborg Ph.d., postdoc Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Charlotte Demant Klinker Seniorforsker og teamleder Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Peter Bentsen Centerchef og adjungeret professor i udeskole og udepædagogik Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Lærke Mygind Videnskabelig Assistent Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Karen Barfod Forskningsleder, docent og ph.d. Forskningscenter for pædagogik og dannelse, VIA University College
Jan Christian Brønd Lektor, ph.d. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Neromie Fernando Adjunkt VIA University College
Annamaria Ventura Ekstern ph.d.-studerende University of Bari Aldo Moro
Stine Lilje Møller Specialestuderende Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.
Silje Mikkelsen Studentermedhjælper Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Alberte Laura Oest Müllertz Studentermedhjælper Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Johanne Aaskilde-Schmeider Studentermedhjælper Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Victor Emil Sværke Studentermedhjælper Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Laura Amalie Lystlund Larsen Praktikant Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Moveout logo

Støttet af

Novo Nordisk fonden logo

Projektperiode: 
15. juni 2021 - 14. oktober 2026.

Dataindsamling:
Februar 2022 - Juni 2023.

Kontakt

Forsker og projektleder Mads Bølling
mads.boelling@regionh.dk

Praksispartner

Logo CBN

Youtube play logo

twitter logo

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring