Moving Families

Familieidræt, trivsel og tilknytningsprocesser i udsatte familier

Moving families er et praksisnært projekt, der har til formål at styrke udsatte børns trivsel gennem en helhedsorienteret bevægelsesindsats for familier.

Far og søn

Projektet undersøger, hvorvidt og hvordan leg, dans og helhedsorienterede bevægelsesaktiviteter kan skabe glæde, kontakt og tilknytningsprocesser mellem børn og voksne og herigennem styrke udsatte børns trivsel.

Institut for Idræt og Ernæring og Røde Kors Asyl har samskabt et familieidrætsprojekt. 80 børn og voksne fra udsatte flygtningefamilier har siden 2018 ugentligt deltaget i et tilbud om familieidræt.

Familieidrætten har fokus på, at børn og forældre bevæger sig sammen og er i fysisk, følelsesmæssig og social kontakt med hinanden gennem leg og dans.

Projektet undersøger om og hvordan helhedsorienteret bevægelse kan skabe livsvigtige, berørende og glædesfyldte øjeblikke mellem børn og forældre.

 

 

 

 

Projektets foreløbige resultater peger på, at familieidrætten kan skabe glæde og trivsel og understøtte de eksistentielt vigtige tilknytning processer mellem børn og forældre

Endelig tyder projektet på, at familieidræt, leg og bevægelse har stort potentiale til kunne understøtte tilknytningsprocesser i andre udsatte og sårbare familier.

Winther, H., Johansen, M., & Baumgarten, L. G. (2023). Moving Families - bevægelse og leg i en terapeutisk setting. I H. Winther, J. Toft, & S. Køppe (red.), Kunst, Krop og Terapi (s. 307-326). Hans Reitzels Forlag.

Baumgarten, L. G., Johansen, M., & Winther, H. (2022). Holistic movement activities with refugee families: the importance of attachment processes. Body, Movement and Dance in Psychotherapy.

Baumgarten, L. G., Johansen, M., & Winther, H. (2020). Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier. idrottsforum.org, 1-23.

 

 

Involverede i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Helle Winther Lektor +4535320806 E-mail
Maise Johansen Ph.d.-stipendiat   E-mail

Eksterne

Navn Institution
Projektchef Kasper Koch Røde Kors Asyl
Projektleder Laura Vestergaard-Andersen Røde Kors Asyl
Idrætsunderviser Mikkel Askov Røde Kors
Idrætsunderviser Louise Gottlob Baumgarten Røde Kors
Lektor og bi-vejleder Hanne Nexø Jensen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Støttet af

Røde Kors

Kontakt

Lektor Helle Winther

5 mio. kr. til bevægelsesindsats for 500 flygtningebørn

03-07-2020

Lektor Helle Winther fra Institut for Idræt og Ernæring står sammen med Røde Kors Asyl og DGI bag ”On the Move”, et helhedsorienteret bevægelsesprojekt for 10-15 årige børn i asylcentre. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fondens Børn, Sundhed og Bevægelse med 5 mio. kroner.

Læs mere