3. juli 2020

5 mio. kr. til bevægelsesindsats for 500 flygtningebørn

BEVILLING

Lektor Helle Winther fra Institut for Idræt og Ernæring står sammen med Røde Kors Asyl og DGI bag ”On the Move”, et helhedsorienteret bevægelsesprojekt for 10-15 årige børn i asylcentre. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fondens Børn, Sundhed og Bevægelse med 5 mio. kroner.

Flygtningebørn Røde Kors
Foto: Røde Kors.

On the Move er et unikt partnerskab mellem Røde Kors Asyl og Institut for Idræt og Ernæring med DGI som samarbejdspartner. Projektets udvikles i tæt kobling mellem praksis, efteruddannelse og forskning.

Flygtningebørn i hele verden er ofte både fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og socialt udfordrede på grund af deres uforudsigelige livssituation. Det kan have alvorlige konsekvenser for deres sundhed, udvikling og trivsel. Det konstateres også dagligt af Røde Kors' personale i Danmark.

On the Move baseres på et helhedsorienteret kropssyn og en flerdimensionel bevægelsesforståelse, som er udviklet gennem Helle Winthers forskning. Der lægges særlig vægt på at understøtte børnenes bevægelsesglæde, motoriske succesoplevelser, tillid, mod, flow og fællesskab.

Bevægelsesindsatsen vil indeholde enkle inkluderende boldspil, udeaktiviteter samt leg, dans og kampkunst fra hele verden.

Projektet har stort skaleringspotentiale. On the Move kan udbredes til mindre børn, til udsatte boligområder samt til skoler og institutioner, der ønsker at fremme udsatte børns sunde udvikling, trivsel og inklusion. Dertil kommer et internationalt potentiale, da On the Move kan udbredes gennem Røde Kors og KU’s globale uddannelses- og forskningsnetværk.

On the Move er støttet med 5 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden Børn, Sundhed og Bevægelse. 

Projektets primære parter er projektchef Kasper Koch fra Røde Kors Asyl, Maise Johansen fra Røde Kors og KU samt lektor Helle Winther fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Projektet starter i oktober 2020.

Emner