FORSKNINGSGRUPPEN

Bevægelse og Læring

Gruppen undersøger, hvordan bevægelse og fysisk aktivitet påvirker hjernens funktion hos børn, unge og voksne.

Basket

 

Hovedfokus i vores arbejde ligger på læring af motoriske færdigheder og læring i skolefagene (akademisk præstationsevne fx i matematik eller dansk) samt kognitive færdigheder.

Gruppen mødes regelmæssigt for at drøfte ny evidensbaseret viden inden for feltet bevægelse og læring. Som resultat heraf udvikler vi konstant spændende nye ideer til forskningsprojekter.

Vi stræber efter at sikre, at vores projekter bringer har den højst mulige videnskabelige værdi med henblik på at fremme udvikling og forståelse i det omkringliggende samfund, i skolen og i den brede offentlighed.

 

 

Vi anvender randomiserede kontrollerede forsøg for at forstå de generelle virkninger af bevægelse og fysisk aktivitet før og efter træning eller læring. Vi studerer også virkningerne af bevægelser, når de integreres i trænings- eller læringsaktiviteter. Vores projekter omfatter både kort- og langsigtede interventioner og udføres både i laboratorier og på stedet (fx i skoler).

Vi anvender forskellige metoder til at vurdere motorisk og kognitiv funktion samt akademisk præstation. Vi bruger også neurofysiologiske målinger som elektroencefalografi (EEG) til at måle hjerneaktivitet og elektromyografi til at måle muskelaktivitet.

 

Forskningsprojekter

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Andreas Wulff-Abramsson Specialkonsulent +4535336361 E-mail
Anke Ninija Karabanov Lektor +4535328039 E-mail
August Lomholt Nielsen Ph.d.-stipendiat +4535324879 E-mail
Jacob Wienecke Lektor +4535327346 E-mail
Jesper Lundbye-Jensen Lektor, sektionsleder +4535327330 E-mail
Johannes Nyled Madsen Instruktor   E-mail
Peter Christian Raffalt Lektor   E-mail
Pia Grethe Sandfeld Melcher Ph.d.-stipendiat +4535327235 E-mail
Rasmus Ahmt Hansen Videnskabelig assistent   E-mail