FORSKNINGSGRUPPEN

Exercise and Performance

Forskergruppen ”Exercise and Performance” inkluderer forskere fra flere sektioner og dækker en bred interesse i menneskets præstationsevne og specifikke tilpasninger til træning.

Max test

Vi har projekter som undersøger meget langvarige og udholdenhedsdominerede præstationer, mens andre studier fokuserer også på helt korte, eksplosive og styrkekrævende bevægelser.

Vi interesserer os både for mekanismer, der bestemmer individets fysiske arbejdskapacitet og hvordan overordnede ændringer i omgivelserne eller bestemte træningsinterventioner påvirker menneskers fysiologi og vores motor-kognitive arbejdsevne.

 

Vores fokus på effekterne af specifikke træningsindsatser (styrke-, motorisk-, interval eller udholdenhedstræning) udføres tit på meget veltrænede atleter.

Vi arbejder konkret med en gruppe af elite cykelryttere, hvor vi undersøger indflydelse og interaktion med omgivelsesmæssige faktorer – ”varme-træning” og effekter af højdetræningslejre.  

Vi undersøger ligeledes betydning af specifikke ernærings- og hydreringsstrategier eller relevante ergogene interventioner for at opnå en dybere forståelse af de mekanismer, der har betydning for præstationsevnen.

Vi har fokus på ”clean competition” og arbejder i den relation på udvikling af effektive strategier eller basal fysiologisk viden af relevans for antidoping-indsatser.

 

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
August Lomholt Nielsen Ph.d.-stipendiat +4535324879 E-mail
Claes Høgh Cubel Ph.d.-stipendiat   E-mail
Jacob Bejder Adjunkt +4535334240 E-mail
Jacob Feder Piil Specialkonsulent   E-mail
Jesper Lundbye-Jensen Lektor, sektionsleder +4535327330 E-mail
Jonathan Graae Andreasen Ph.d.-stipendiat +4535325093 E-mail
Lars Nybo Professor +4535321620 E-mail
Mads Fischer Postdoc +4535335172 E-mail
Nikolai Baastrup Nordsborg Institutleder +4535321612 E-mail
Thomas Christian Bonne Specialkonsulent +4535321603 E-mail
Tobias Buk Jørgensen Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail