PLAYMORE

Play-Based Motor Cognitive Training for Improved Reading

I PLAYMORE projektet vil vi prøve at afdække hvordan en sammenkobling mellem bevægelse og læsning har en effekt på børns præstation og motivation for læsning.

Playmore

Læsning er en kompleks færdighed, som har en essentiel rolle i det moderne samfund. Dog læser alle børn ikke lige godt, hvorfor det er vigtigt at undersøge potentielle strategier til at øge børns læseevner. Dette projekt ønsker at undersøge, hvordan legebaseret motorisk- og kognitiv træning kan forbedre læseevnen for børn.

 

 

 

Vores hypoteser er,

  1. at ved at udføre legebaseret motorisk- og kognitiv træning, kan det forbedre læseevnen hos børn,
  2. at den motoriske og kognitive aktivitet, hvor du bruger hele kroppen, giver de største effekter på læsning,
  3. at de akutte og langvarige effekter, skyldes ændringer i opmærksomhed og hukommelse, og at disse betingelser vil skyldes forskellige neurokognitive biomarkører. 

 

 

Henriksen, A. H., Topor, M. K., Hansen, R. A., Damsgaard, L., Nielsen, A-M. V., Wulff-Abramsson, A., & Wienecke, J.(2023). Virtual reality and embodied learning for improving letter-sound knowledge and attentional control in preschool children: A study protocolComputers & Education: X Reality2, [100019].

Damsgaard, L., Nielsen, A. M. V., Topor, M. K., Hansen, R. A., Jensen, S. K., Markers, R. L., Gejl, A. K., Malling, A. S. B., & Wienecke, J. (2023). Embodied learning activities focusing on letter-sound knowledge increase spelling performance in 1st grade children with low and high reading abilityEducational Psychology Review35(3), [74].

Effects of 8 Weeks with Embodied Learning on 5–6-Year-Old Danish Children’s Pre-reading Skills and Word Reading Skills: the PLAYMORE Project, DK. Damsgaard, L., Nielsen, A. M. V., Gejl, A. K., Malling, A. S. B., Jensen, S. K., & Wienecke, J. (2022). Educational Psychology Review, 1-29.

Word Reading, Letter Knowledge, and Memory Skills in Danish Children (6-Year-Olds). Malling, A. S. B., Juul, H., Gejl, A. K., Damsgaard, L., Wienecke, J., & Nielsen, A. M. V. (2021). Scandinavian Journal of Educational Research, 1-16.

Motor-enriched encoding can improve Children’s early letter recognition. Damsgaard, L., Elleby, S. R., Gejl, A. K., Malling, A. S. B., Bugge, A., Lundbye-Jensen, J., ... & Wienecke, J., 2020, Frontiers in Psychology, 11.

Blot 10 minutters bevægelse gør elever bedre. Artikel af Pernille Mainz på Politiken.dk 25/11-2020. Kræver abonnement.

Motor-enriched learning for improving pre-reading and word recognition skills in preschool children aged 5-6 years - study protocol for the PLAYMORE randomized controlled trial Gejl, A. K.Malling, Anne Sofie BøghDamsgaard, LinnVeber-Nielsen, A. & Wienecke, Jacob2021I : B M C Pediatrics. 2118 s., 2.

 

 

Involverede i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Andreas Wulff-Abramsson Specialkonsulent +4535336361 E-mail
Jacob Wienecke Lektor +4535327346 E-mail
Rasmus Ahmt Hansen Videnskabelig assistent   E-mail

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond.

Projektperiode: 2018 - 2024.

Samarbejde

Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem forskere indenfor det læsefaglige, psykologiske og neurofysiologiske forskningsområder.

Kontakt

Linn Damsgaard
Ph.d.


Eleverne, Ellie og Adele, er nogle af de børn, som deltog i Playmore projektet. De fortæller om projektet og at bevægelse i danskundervisningen er sjovt.
I projektet deltog bl.a. også to idrætsstuderende, Jonathan og Ida, der fortæller om deres oplevelser med at koble bevægelse med danskundervisning.

Eleverne i 0.C fra Randersgade skole på Østerbro i København var nogle af de børn, der deltog i Playmore-projektet. Filmen giver et indblik i børnenes aktiviteter og de tre grupper, som de blev opdelt i; en finmotorisk gruppe, en grovmotorisk gruppe og en kontrolgruppe.