Generation Sunde Børn

Alle børn har ret til at leve et godt og sundt liv i trivsel.

Løbende børn

Generation Sunde Børn er et forsknings- og lokalsamfundsprojekt, der handler om at skabe børneliv i Danmark, hvor barnet er en del af trygge fællesskaber, og hvor der skabes et solidt fundament for et langt, sundt, aktivt og udviklende liv.

Udgangspunktet er den nyeste viden inden for børns bevægelse, ernæring og sundhed. Formålet er at forske i og fremme sund vægt, udvikling og trivsel hos børn samtidig med, at vi modvirket social ulighed.

Omdrejningspunktet er et 2-årigt forskningsprojekt, der involverer ca. 2000 børn i 1. - 3. klasse på 23 skoler på Sjælland og i Region Syddanmark. Skolerne fordeles ved lodtrækning til at være indsatsskoler eller sammenligningsskoler.

På de 12 indsatsskoler og i de omgivende lokalsamfund vil der være indsatser inden for mad, bevægelse, søvn og skærmvaner og laves en række målinger på børnene. På de 11 sammenligningsskoler vil der ikke være indsatser, men der vil blive gennemført de samme målinger til sammenligning af effekter.

 

Vi har et særligt fokus på at forebygge overvægt og de negative konsekvenser overvægt kan have.

Vi er meget bevidste om omgivelsernes indflydelse på børnene, og derfor hviler Generation Sunde Børn på et tæt samarbejde mellem alle aktører rundt om børnene; familien, skolen, foreningerne, SFO’en, kommunen og supermarkedet – og naturligvis børnene selv.

 

 

I Generation Sunde Børn projekter arbejder vi for at skabe sjove, lærerige og socialt samlende aktiviteter - og vi tester effekten af dem. Vores fokus er på mad, bevægelse, gode digitale vaner og søvn. Sammen med børnene, forældrene og lærerne skal vi bevæge os ude og inde, lave mad sammen, spise sammen og afprøve nye vaner i hjemmet og i skolen.

Vi skal undersøge, hvad børnene spiser, hvordan de bevæger sig, hvor meget de sover og hvordan de bruger deres skærme. Vi undersøger, hvilken indflydelse alt dette har på deres udvikling, sundhed og vægt.

Kun i en fælles indsats kan vi skabe de bedste vilkår for vores børn, for deres sundhed, for deres udvikling – og for deres liv.

 

Projektdeltagere

Institut for Idræt og Ernæring

Navn Titel Telefon E-mail
Anna Gro Eilersen Ph.d.-stipendiat +4535329906 E-mail
Anne Lykke Poulsen Projektkoordinator +4535321751 E-mail
Camilla Trab Damsgaard Lektor +4535332221 E-mail
Christian Mølgaard Professor +4535332516 E-mail
Frederik Holmegaard Jensen Ph.d.-stipendiat +4535329622 E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail
Jannie Wittrup Jensen Videnskabelig assistent   E-mail
Jesper Lundbye-Jensen Lektor, sektionsleder +4535327330 E-mail
Kristian Levring Madsen Kommunikationskoordinator +4535333076 E-mail
Kristine Marie Kristensen Videnskabelig assistent +4535328867 E-mail
Line Kattai Ulrikkeholm Fuldmægtig +4535328498 E-mail
Mette Lindholm Kurtzhals Ph.d.-stipendiat +4535327681 E-mail
Nikolai Baastrup Nordsborg Institutleder +4535321612 E-mail
Pia Grethe Sandfeld Melcher Ph.d.-stipendiat +4535327235 E-mail

 

Novo Nordisk Fonden med 80 millioner kroner.

Projektperiode

April 2022 - april 2026. 

 

Generation Sunde Børn er et partnerskab mellem

  • Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet
  • Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet
  • Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet
  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital
  • Afdelingen for Forebyggelse, Sundhedsfremme og Samfund ved Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Projektansvarlig: 
Lektor Camilla Trab Damsgaard

Klinisk ansvarlig: 
Professor Christian Mølgaard