ACTIVE SCHOOL

ACTIVE SCHOOL er et forskningsprojekt, der udvikler nye tilgange til at øge fysisk aktivitet i skolen.

Børn spiller basket

 

Projektets overordnede mål er at generere viden, som kan hjælpe lærere, skoleledere og elever med få det optimale ud af fysisk aktivitet, både hvad angår læring, men også andre mulige effekter, fx trivsel, motivation, fysisk og mental sundhed.

ACTIVE SCHOOL udvikler to skolebaserede fysisk aktivitetsinterventioner, baseret på videnskabelig evidens og i tæt samarbejde med lærere, skoleledere og lærerstuderende. Efterfølgende undersøges virkningerne af disse interventioner på faglig præstation, motivation og fysisk aktivitet i et stort RCT studie.

Projektet sigter på elever på 3. klassetrin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Involverede i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Damsgaard, Linn Ekstern underviser +4530503866 E-mail
Jeppesen, Lise Sohl Ph.d.-studerende +4535321537 E-mail
Wienecke, Jacob Lektor +4535327346 E-mail
Wulff-Abramsson, Andreas Specialkonsulent +4535336361 E-mail

Eksterne

Navn Institution E-mail
Anna Bugge Københavns Professionshøjskole abug@kp.dk

Støttet af

Danmarks frie forskningsfond

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. juli 2025.

Kontakt

Mail: activeschool@nexs.ku.dk 

Telefon 4189 8573.

Vær med i Active School - sæt fokus på bevægelse i skolen!