BasketMatematik

BasketMatematik er et projekt hvor matematik samtænkes med legende basketball-aktiviteter for børn (7-15 år).

Målet med BasketMatematik er at kombinere eksisterende viden om aktiv læring på en ny måde, og gøre bevægelse og matematik endnu sjovere, mere motiverende samt forbedre børnenes matematik præstation. 

 

Institut for Idræt og Ernæring og BørneBasketFonden vil i samarbejde med matematik- og idrætslærere udvikle og afprøve et nyt undervisningskoncept kaldet ”BasketMatematik”.

Konceptet sammentænker bevægelses- og matematikundervisning i folkeskolens indskoling, mellemtrin og udskoling med udgangspunkt i basketball. Det vil gøre det nemt at gennemføre sammenhængende undervisningsforløb på tværs af matematik- og idrætsundervisningen – også uden for idrætstimerne.

I forbindelse med udvikling af undervisningsforløb vil der udvikles basketmatematikcamps, hvor vi forskningsmæssigt kan undersøge akutte effekter på matematik præstationen og andre kognitive evner af denne form for aktiv læring. Ligeledes ønsker vi at se på effekterne af længerevarende forløb på 6-10 uger med BasketMatematik, herunder særligt på børnenes motivation for matematik samt matematikpræstationen for både indskolingsbørn, mellemtrin og udskoling.

I videoen kan du se nogle af principperne der skal anvendes i BasketMatematik forløbene. Optagelserne er fra gennemførte pilotforsøg.

 

 

 

Six Weeks of Basketball Combined With Mathematics in Physical Education Classes Can Improve Children's Motivation for Mathematics. Wienecke, J., Hauge, J., Nielsen, G., Mouritzen, K., & Damsgaard, L., 2021, Frontiers in psychology, 12, 753.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære. Artikel af Mette Mølgaard på videnskab.dk

Basketballmatematik. Folkeskolen nr. 13, 2020.

 

 

Involverede i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Jacob Wienecke Lektor +4535327346 E-mail