Hans Bonde

Hans Bonde

Professor

ResearcherID: B-7920-2015

Scopus ID: 6602217643

  • Ph.d. 1991
  • Dr.phil. 2002
  • Professor 2003

Forskeruddannelse

Grundlægger, fundraiser og leder af det tværvidenskabelige Forskeruddannelsesprogram i Idræt (REPS), 2007-2011; forskergruppeleder fra 2009-2013. 

Væsentligste forskningsgennembrud

1) Pioner inden for international forskning i maskulinitet og især maskulinitet og sport kulminerende med ph.d. og internationalt med bogen: Masculinity, Sport, Politics på Routledge i 2010. 2) Forskning i den danske højreradikalismes brug af personkult, masseforførelse og kontrol over ungdommens kroppe i 1930’rne og besættelsestiden kulminerende med disputats og bogen Gymnastics and Politics fra  2008 om den Internationalt kendte gymnastikpædagog Niels Bukh, 3) Afdækning af at dansk idræt var den kultursektor, der samarbejdede langt mest intenst med tyskerne under besættelsen kulminerende med bogen: Football with the Foe fra 2008, 4) Afdækning af en nutidig kønsrepræsentationskultur inklusive ulovlig positiv særbehandling inden for kunst og forskning kulminerende med fem forskningsartikler fra 2015 til 2016 (herunder i Ugeskrift for Retsvæsen).

Eksternt samarbejde

Det væsentligste enkelteksempel er det fortsatte arbejde på at udvikle Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Efter mine bøger, dokumentarfilm, udstillinger og multimedier om den verdenskendte gymnastikpædagog Niels Bukh fra 2001 og fremefter er skolen blevet bredt anerkendt som en vigtig del af den danske kulturarv. På baggrund af dette har skolens forstander, Uffe Standby, og jeg sikret alt i alt mere end 150 millioner kroner fra forskellige fonde (Ny Carlsbergfondet, Realdania Fonden, Nykredit, AP Møller Fonden) til ny kunst, restaurering, samt nye topmoderne innovative faciliteter. Kontaktperson: Uffe Strandby: us@ollerup.dk

Bøger og multimedier (eneforfatter)

Judo - Den milde vej (1989); Mandighed og sport (1991); Sport en moderne Kult (1993); Danmarks store ungdomsfører (2001); Ikaros fra Ollerup (2001); Kampen om ungdommen (2003); Fodbold med fjenden (2006); Niels Bukh - en politisk-ideologisk biografi (CD-rom, 2007); Oprøret i Parken (2008); Det ekstreme køn (2008); Fordi du fortjener det (2013); J.P. Müller – Danmarks store sundhedsapostel (planlagt); Gymnastikhøjskolen i Ollerup - 100 års historie fra fortid til nutid (planlagt).

Internationale forskningsbøger (en fortsat meget væsentlig praksis inden for humaniora)

Gymnastics and Politics (2006, 376 s.); Niels Bukh - a Visual Documentation (DVD in English, Japanese and Danish, 2007); Football with the Foe (2008, 272 s.); The Politics of the Male Body in Global Sport - the Danish Involvement (2010, 284 s.);  J.P.  Muller – Denmark’s Great Apostle of Health (planlagt, 300 s.).

Andet

Formidler hyppigt især via kronikker, artikler, bøger, TV, radio, udstillinger, dokumentarfilm, (internet)foredrag og multimedier. Har f.eks. inden for de seneste måneder været flere gange i TV-News, flere gange i TV2-Nyhederne, flere gange i P1, og har udgivet kronikker i Berlingske (2) og til Politiken (1), foruden mange andre artikler.

Hædersbevisninger

• HK's Ligestillingspris 1994;
• Årets Harald (Årets Underviser) på Københavns Universitet 2004;
• Årets Historiebog 2006;
• Gerlevprisen 2007;
• Dansk Magisterforenings Forskerpris for Humaniora 2009.

Sportskarriere

På landsholdet og dansk mester i judo 1976, 1977 og 1981.

Yderligere oplysninger, se:

Kraks Blå bog:
https://blaabog.dk/

Den store danske: http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danske_historikere/Hans_Bonde

Aktuel forskning

J.P. Müller
Den verdenskendte danske sundhedsapostel indenfor mad og motion
- En kulturhistorisk biografi

For Müller vedrørte ”Det moderne Gennembrud” kun det halve perspektiv; ”den åndelige frigørelse”. For at mennesket kunne afkaste autoriteternes åg og fremstå som selvstændigt og myndigt skulle der sideløbende foregå en kropslig og sanselig frigørelse.

Johannes Lindhard
Idrætsvidenskabens grundlægger
- Mellem humanfysiologi og humaniora

Putins ”korpokrati”
– Elitesportens betydning for den putinske kropskult i nutidens Rusland

De seneste olympiske lege (Beijing, London, Sochi, Rio) 
– Sport og politik især under åbningsceremonien.

Fremtidens idrætshaller
- Nye idrætsfaciliteter, der åbner mod inklusion og mere bevægelse (TrygFonden, i samarbejde med ph.d. Anne Sofie Tannebek).

Undervisnings- og vejledningsområder

Undersvisning

Hovedsagelig idrætshistorie (subsidiært idrætssociologi), der er væsentligt ikke mindst for de mange af vores studerende, der skal fungere som gymnasielærere. Bl.a. fast undervisning i bachelormodul for hele årgangen i ”Den moderne idræts udviklingsproces”.

 Udvalgte specialetemaer

• Sundhedens kulturhistorie
• Mad og motion gennem tiderne
• OLs sociologi og historie 
• Sport og international politik 
• Sport og national identitet
• Fodboldens kulturhistorie
• Sport og køn/maskulinitet
• Idrætsarkitektur

ID: 12521