RePlay: Rehabilitering med leg- og bevægelsesaktiviteter for førskolebørn (1-5 år) med kræft

Forskningsprojektet er et rehabiliteringsprojekt som udspringer fra Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium (Bonkolab) i samarbejde med Klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet og Institut for Idræt og Ernæring.
Figur af Peter Henrichsen
Figur af Peter Henrichsen

Børn med kræft oplever nedsat fysisk aktivitetsniveau og manglende udvikling af motoriske færdigheder. De deltager ikke i sports- og fritidsaktiviteter, udviklingen af deres sociale kompetencer hæmmes og de føler sig ofte isoleret fra jævnaldrende.

 

 

 

Projektet har to grene, som deles i

  • den kvantitative gren med fokus på børnenes motoriske udvikling målt ved motoriske test og
  • den kvalitative gren med fokus på social og personlig udvikling belyst igennem interview og observation.

Projektet er derfor et mixed method projekt, hvor der bruges både kvalitative og kvantitative metoder til at belyse udviklingen fysisk, socialt og personligt.

 

 

 

 

 

 

Pouplier, A., Winther, H., Christensen, J., Schmidt-Andersen, P., Zhang, H., Frandsen, T. L., Schmiegelow, K., Fridh, M. K., & Larsen, H. B. (2022). Rehabilitation including structured active play for preschoolers with cancer (RePlay) — study protocol for a randomized controlled trial. Frontiers in Pediatrics10, [834512].

Pouplier, A., Larsen, H. B., Christensen, J., Schmidt-Andersen, P., Winther, H., & Fridh, M. K. (2022). The rehabilitation including structured active play (RePlay) model: A conceptual model for organizing physical rehabilitation sessions based on structured active play for preschoolers with cancer. Frontiers in Pediatrics10, [980257].

 

 

 

 

 

Støttet af

Børnecancerfonden

Kontakt

Ph.d. studerende ved Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet 
Anna Pouplier, anna.pouplier@regionh.dk

Ph.d. vejleder Lektor Helle Winther.