Forebyggende og klinisk ernæring

Sektionen for Klinisk og forebyggende ernæring har særlig ekspertise inden for dokumentation af fødevarers sundhedseffekter, klinisk ernæring og anvendelse og udvikling af biomarkører.

Sektionen gennemfører måltidsstudier og længerevarende kostinterventionsstudier med enkelte fødevarer eller kostkomponenter hos voksne raske forsøgsdeltagere for at undersøge om der kan dokumenteres en særlig sundhedseffekt og med patienter for at finde den bedste ernæring som led i behandlingen.

Sektionen udvikler nye målemetoder for kostindtag, ernæring og sundhedseffekter med anvendelse af metabolomics.