Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Dokumenter

Mange mennesker med store bevægelseshandicaps må leve deres liv på institution. Nogle af dem er ikke stand til selv at deltage i bevægelsesaktiviteter og har dermed også̊ risiko for at komme ind i en negativ spiral, der har konsekvens for deres sundhed og livskvalitet samt deres følelsesmæssige og sociale liv (Blömer et al, 2015). Denne gruppe har hidtil været underbelyst i både dansk og international forskning. Nyere forskningstendenser viser, at der er behov for at undersøge de hidtil uudnyttede potentialer i helhedsorienterede bevægelsesaktiviteter, der både tager højde for fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale processer (Axelsson, Imms & Wilder 2014; Østern, 2014). Denne artikel belyser et forskningsprojekt, som har undersøgt løbefællesskabet Team Tvilling, som tilbyder aktiviteter, hvor mennesker med meget forskellige bevægelsesforudsætninger deltager i løbeaktiviteter sammen. Resultaterne viser, at inkluderende, ligeværdige bevægelsesfællesskaber kan rumme store muligheder for fremtidens bevægelsespraksis for kropsligt udfordrede målgrupper (Winther, Kissow, Theisen Pedersen & Sandahl, 2018). Løbeaktiviteterne har fokus på sammenhængen mellem bevægelsesglæde, fysiske udfordringer og ligeværdige, hjertevarme fællesskaber. Dermed kan de skabe en positiv spiral, hvor livskvaliteten for begge deltagere forbedres. Projektets ambition er også at belyse, hvorvidt udøvere med tilsyneladende lav intensitet kan have fysiologisk udbytte af aktiviteterne. Projektets teoretiske hovedfokus er forbundet med en flerdimensionel bevægelsesforståelse, der lægger vægt på samspillet mellem de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelle dimensioner i bevægelsesaktiviteterne (Winther, 2017). Antagelsen er, at en positiv spiral er knyttet til intensitet i flere af disse bevægelsesdimensioner. Jo flere dimensioner, der er i spil samtidigt, jo mere glæde, livskvalitet, sundhed og udvikling vil der kunne ses hos både det enkelte menneske med bevægelseshandicap og det fællesskab, som vedkommende er en del af. Projektet bidrager med viden om, hvordan inkluderende løbeaktiviteter kan være livsforandrende for deltagerne. Resultaterne fra projektet kan også skabe udgangspunkt for videre forskning på et felt, som er meget sparsomt udforsket. Dermed vil det sammen med yderligere forskning kunne bidrage til fremtidens anbefalinger for bevægelsespraksis i forhold til disse og andre svært kropsligt udfordrede målgrupper.
Bidragets oversatte titelWhen movement moves: How can inclusive running activities create positive body experiences and life-changing fellowships for people with serious movement handicaps?
OriginalsprogDansk
Tidsskriftidrottsforum.org
Vol/bind2019
Antal sider21
ISSN1652-7224
StatusUdgivet - 3 dec. 2019

Bibliografisk note

CURIS 2019 NEXS 379

Links

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 231306168