Vær med i Active School

- og sæt fokus på bevægelse i skolen!

Til skoleåret 2024/2025 søger vi 3. klasser, der har lyst til at blive en del af et forskningsprojekt, der undersøger to forskellige forløb med bevægelse integreret i skoledagen (Læring med Kroppen og Sjov, Puls og Power).

Active Schools overordnede formål er, at få viden om, hvordan man får det optimale ud af bevægelse i skolen i forhold til læring, trivsel og motivation.

Det håber vi, at I som skole, har lyst til at være med til.

 

 

 

 • 3. klasser i skoleåret 2024/25. Både enkelte klasser og hele klassetrin fra skolen kan deltage.
 • Lærere, pædagoger og ledere, der er interesserede i bevægelse i skolen.

 

 

 

 

 

 

Hvis jeres klasse/skole vil deltage i projektet, vil I blive udvalgt til at udføre ét af nedenstående bevægelsesforløb 4 gange om ugen i 30 minutter i skoleåret 2023/2024, eller blive udvalgt til at fortsætte jeres normale undervisning som kontrolgruppe.

De forløb, som man kan blive udtrukket til er:

1. Læring med kroppen

Bevægelse i fagene dansk og matematik. Her understøttes læring i fagene med kropslige aktiviteter, der er tæt relateret til fagstoffet. Samtidig er der fokus på, at bevægelsesaktiviteterne skal være motiverende, meningsfulde og inkluderende for elever og personale.  Skal gennemføres 4 gange om ugen i 30 minutter igennem hele 3. klassetrin af klassens egne lærere/pædagoger (2 x danskundervisning og 2 x matematikundervisning).

2. Sjov, puls og power

Fysisk aktivitet i bevægelsesbånd, som afbræk lagt ind i almindelige timer – eller på andre tidspunkter i løbet af skoledagen. Den ekstra fysiske aktivitet skal bidrage til forøget koncentration og evne til at fokusere på opgaver i den boglige undervisning. Aktiviteterne har fokus på fællesskab, mestring, sjov og sved på panden. Skal gennemføres 4 gange om ugen i 30 minutter igennem hele 3. klassetrin af klassens egne lærere/pædagoger. 

3. Kontrolgruppe

Hvis I udtrækkes som kontrolgruppe, skal I fortsætte den normale skolegang og gøre som I plejer. Ved skoleårets slutning vil i få mulighed for at vælge kurser i ét af de to bevægelsesforløb.

Alle deltagende børn skal gennemføre en række test i starten og slutningen af skoleåret, for at vi kan vurdere effekten af bevægelse på børnenes akademiske læring, motivation og trivsel (se mere under “Hvad skal I gøre som skole”).

Testene varetages af forskere og vil foregå lokalt på skolen.  Testdagene koordineres i samarbejde mellem skolen og forskerne. Ligeledes vil børnene to gange undervejs i projektet gå med en bevægelsesmåler i én uge for at måle deres fysiske aktivitetsniveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opstartshjælp, for at få etableret projektet på skolen i form af mødeguides og deltagelse i processen af projektmedarbejdere fra Active School.
 • Hjælp og kompetenceudvikling til at integrere bevægelsesaktiviteter i dagligdagen.
 • Involverede lærere og pædagoger får et indledende kursus, der introducerer tilgangene (Læring med kroppen eller Sjov, puls & power), samt værktøjer og konkrete ideer til, hvordan aktiviteterne kan integreres i praksis.
 • Undervejs i løbet af skoleåret ligger også kortere opfølgende kurser for lærere og pædagoger og besøg på skolen.
 • Skolerne modtager materialer til inspiration i form af hæfter, modeller, arbejdsark mv., der passer til det forløb, som I arbejder med.
 • Informationsmateriale til forældre og elever omkring projektet.  
 • Hvis jeres skole bliver udvalgt som kontrolgruppe, vil I blive tilbudt kurser i ét af bevægelsesforløbene efter eget valg i sommeren 2025.

 

 

 

 

 

 

 • Hvis I er udvalgt til et af bevægelsesforløbene, skal I prioritere tid til at udføre bevægelsesaktiviteter 4 gange om ugen i 30 minutter i skoleåret 24/25.
 • Lærere og/eller pædagoger og ledelse skal være motiverede for at arbejde med ét af de to forløb, som er beskrevet ovenfor, i hele skoleåret 24/25.
 • Udtrækkes I til et af bevægelsesforløbene, skal I prioritere tid til projektaktiviteterne, herunder opstartsmøde for ledelse og personale, kursusdage, undersøgelsesdage og team-møder. En person fra skolen skal være projektets kontaktperson og have tildelt tid til det.
 • Lærere/pædagoger skal deltage i procesevalueringen af indsatserne, herunder svare på få SMS-spørgsmål ugentligt, elektroniske spørgeskemaer før, under og efter forløbet, samt evt. deltage i fokusgruppeinterviews.
 • Hjælpe til med kalenderlogistik i forbindelse med at forskerne besøger klasserne for at undersøge eleverne. Disse undersøgelser kræver ikke direkte involvering af pædagoger/lærere, men der er brug for hjælp med at samle eleverne hertil. 
 • Indsamling af samtykke fra børnene og deres forældre/værge i de involverede klasser.

 

 

Projektets testperiode ligger i august-september 2024, indsatsperiode ligger fra september 2024 til juni 2025 og opfølgende testperiode i april-maj 2025, mens de indledende møder påbegyndes allerede i juni måned og kurser afholdes i august 2024.

 

 

Hvis I synes det lyder spændende at arbejde med bevægelse hver dag, så skriv din skole op her for et uforpligtende møde (kan gennemføres online).

Ved at deltage i Active School vil I få et fælles afsæt og kompetencer til at arbejde med bevægelse som en naturlig del af skoledagen!

 

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: activeschool@nexs.ku.dk eller telefon 4189 8573.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.