23. august 2012

Antologi om kroppens sprog i professionel praksis

antologi

Helle Winther redigerer antologi om et allestedsnærværende, betydningsfuldt og samtidig overset udviklingsfelt indenfor både praksis, uddannelse, efteruddannelse og forskning

Kroppens sprog i professionel praksisAntologi om et allestedsnærværende, betydningsfuldt og samtidig overset udviklingsfelt indenfor både praksis, uddannelse, efteruddannelse og forskning

Kroppens sprog i professionel praksis
- om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation

Redigeret af Helle Winther

Kroppens sprog har stor betydning for autenticitet, nærvær, empati, lederskab, relationskompetence og krisehåndtering i professionel praksis.

Gennem et kalejdoskop af forskningsbaseret teori og praksisnære, vedkommende fortællinger synliggør denne antologi kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for professionel kommunikation. Den giver også praksisnære bud på, hvordan disse kompetencer kan trænes.

Antologien kan derfor ses som et konkret og værdifuldt materiale, der kan bruges til praktik, undervisning, supervision og personlig udvikling i mangfoldige kontekster.

Den henvender sig især til professioner med fokus på undervisning, sundhed og omsorg. Antologien, der er redigeret af lektor Helle Winther er både forskningsbaseret og praksisnær. Den er derfor skrevet af både forskere, uddannelsesansvarlige og reflekterede praktikere. Antologiens forfattere fremhæver nødvendigheden af at styrke samspillet mellem det personlige, kropslige og professionelle i både uddannelse og efter- videreuddannelse i det senmoderne samfund.

Læs mere om Kroppens sprog i professionel praksis

Kontakt

Helle Winther, mobil: 2140 0872

Emner