Lone Friis Thing
Lone Friis Thing

Lektor

1984-1988  Bachelor i biologi og flere fagmoduler på hovedfagsdelen (Humanfysiologi; Biokemi; Neorobiologi; Tropeøkologi og Adfærdsbiologi), Københavns Universitet.

1988-1990  Bifag i idræt, Københavns Universitet.

1990-1993  Humanistisk/Samfundsvidenskabelig Idrætsstudie. Hovedfag på Idræt, Københavns Universitet. Afsluttet med specialet: "Aggression og oplevelse".

1994-1995  Ansat som forskningsassistent hos lektor Charlotte Bloch, Sociologisk Institut i forskningsprojektet 'Stress og Flow i hverdagslivet'.

1995-1998  Ph.d.-grad i Sociologi med afhandlingen:"Sport - en emotionel affære. Kvinder, holdsport og aggression". Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

1999-2007  Ansat som ekstern lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, som underviser i fagene 'Sociologi' og 'Kvalitative metoder'.

2000-2003  Postdoc-stipendium fra det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Forskningsadjunkt ansættelse ved Sociologisk Institut med projektet "Risiko-kroppe: En sociologisk analyse af skader i dansk idræt".

2003-2007  Seniorforsker på UCSF (Universitetshospitalernes Center for Sygepleje og omsorgsforskning), Rigshospitalet.

2004-2005 og 2005-2007  Kursusleder og underviser på UCSF's (Universitetshospitalernes Center for Omsorg- og Sygeplejeforskning, Rigshospitalet) postgraduate kursus i forskningsmetodik.

2006-2007  Ekstern lektor på Cand.Scient.San.-uddannelsen i kvalitative metoder og sundhedsfag.

2007-   Lektor i idrætssociologi, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

2007-   Suppleant for tillidsmanden, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

2008-   Studieleder på "Master i Idræt og Velfærd", Institut for Idræt, Københavns Universitet.

2010-   Studieleder for de to kandidatuddannelser ("Humanfysiologi" og "Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab") på Institut for Idræt og Ernæring samt studieleder for masteruddannelsen Idræt og velfærd

2015-   Sektionsleder for Idræt, Individ & Samfund, NEXS

Forskningsudvalgsposter 2005-2011:

2005-2011  Helsefondens forskningsudvalg, udpeget af Forskningsrådet for Erhverv og samfund.

Beskikket Censor ved

 • Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet, Esbjerg.
 • Idrætsuddannelserne ved Universiteterne i København, Odense og Århus.
 • Cand. Scient. San.-uddannelsen ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Redaktionel og organisatorisk erfaring

1994-1999  Bestyrelsesmedlem, Dansk Idrætspsykologisk Forum, DIFO. Samarbejde med lektor Reinhard Stelter, Institut for Idræt, Københavns Universitet

1995-2000  Ansvarshavende redaktør på tidsskriftet 'Sport & Psyke', udgivet af for Dansk Idrætspsykologisk Forum.

2008-2012: Bestyrelsesmedlem af IDAN (Idrættens analyse Institut) under Kulturministeriet.

2010-13: Medlem af styregruppen for Studielederforum Københavns Universitet som repræsentant for NAT, Science.

2011-14: REPS: Research Education Program in Sport Sciences: Vice-chairman

2014:    Co-Editor of EJSS (European Journal for Sport and Society)

2015:    Co-Editor of Annals of Leisure Research

Review-arbejde for følgende tidsskrifter:

 • Nora 2002/3. Temaet: ‘Gender and the Body’
 • Tidsskriftet “Kvinde, Køn og Forskning”
 • Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Tidsskriftet “Dansk Sociologi”
 • 2009: Sport in Society. Cultures, Commerce, Media, Politics. Routledge.
 • Health, Risk and Society. Sage
 • IRSS, Sage
 • Critical Health

 Guest Lectures 2012/2013

 • Videnskabsteoretisk seminar i Kvalitative netværk: “Fænomenologi og kvalitative metoder”. 19. september 2012, 13-16. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Temadag for børnesygeplejersker i Region Syddanmark: Familie-centreret sygepleje i      pædiatrien. 10. maj 2012. Odense Universitets Hospital
 • Lægmandsopfattelse af risiko og livsstil. Onsdag d. 20. februar 2013. Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU.
 • Sport og civilisering – to gæsteforelæsninger. Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap,     Thondheim University. NTNU.

2016/17:

 • Skal vi helt droppe livsstilsperspektivet/KRAM? Second Global Excellence in Health Prize Conference. 12-13 May.
 • Has physical activity anything to do with health promotion? Key Note: 8th Nordic Health Promotion Research Conference. 20-22 of June. University of Jyvaskylä, Finland.
 • Football for health? the perspectives of femal players: Exercise and Prevention Medicine. National Centre for Sport and Exercise Medicine. Loughborough University. 20th january.

 

Uddannelse

Cand. scient. ph.d.

ID: 920715