Laila Ottesen

Laila Ottesen

Lektor

ResearcherID: B-7679-2015

Scopus ID: 6602775823

 

 • Ph.d i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet
 • Mag.art i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet

Primære forskningsområder

 • idrætsssociologi - organisering, implementering og politik
 • sundhedssociologi - sundhedsfremme og forebyggelse
 • fodboldkultur
 • hverdagsliv - livsform og livsstil
 • kvalitativ metode - feltarbejde: interview og observation

Aktuel forskning

 • 2014-          Muligheder og begrænsninger med holdspil og Fitness som træningsform i forbindelse med livsstilsforandringer på Forebyggelsescenter Nørrebro. Finansieret af Københavns Kommune og Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring, KU (1 Ph.D)
 • 2013-          Livsstilsforandringer i praksis – fællesskab og overvægt. En analyse af Ubberup Højskoles livsstilskurser. (1 Ph.D) CWS 2016, del af KU 2016 program.
 • 2013-          Et studie af idræt og hverdagsliv med fokus påWork-Life-Leisure Balance og det sunde hverdagsliv– om implementering af fysisk aktivitet som livsstilsforandrende potentiale.(1 PhD) CWS 2016, del af KU 2016 program.
 • 2012-          Et studie af implementeringen af Fodbold Fitness i Dansk Boldspil Union 2011-16. (1Ph.D) finansieret af CHS/Nordea Fonden og Dansk Boldspil Union
 • 2012-          Et studie af Fodbold Fitness i et deltagerperspektiv, CHS.
 • 2009-2015   ”Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium”, Rysensteen Gymnasium. UNIK ”Food, Fitness and Pharma”, KU program (1 Ph.d.)

ID: 11859