Bæredygtig kost for familier i København (SUSINCHAIN)

I dette forsøg undersøges effekten af bæredygtige alternativer til kød (insekt- eller plantebaseret protein) på familiers kostmønstre, kød- og proteinindtag. Kød til aftensmad 2-3 gange om ugen udskiftes med insekt- eller plantebaserede produkter.

Mor og barn

Projektet inkluderer familier bestående af én forældre og ét barn i alderen 8-10 år.  2-3 gange ugentligt i 6 uger udskiftes kød ved aftensmad med insekt- eller plantebaseret alternativer, som vi udleverer gratis. Det er tilfældigt om man kommer i insekt- eller planteprotein gruppen.

Projektets formål er at undersøge hvordan insekt- og planteprotein påvirker vores kostmønstre og protein indtag.

 

 

  • Bæredygtighed
  • Bæredygtige alternativer til kød
  • Insektprotein
  • Planteprotein
  • Familiers kostmønstre og proteinindtag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målinger

Ved projektets start og slut registreres kostindtag for forælder og barn i 4 dage. Ligeledes opsamles 3 dages urinprøver (1 per dag). Der skal løbende registreres indtag af forsøgsproduktet. Ved projektets begyndelse udfyldes diverse spørgeskemaer vedr. familiens baggrund og holdninger til bæredygtige fødevarer. 

 

 

Vi ved at udledningen af drivhusgasser medvirker til de menneskeskabte klimaforandringer vi ser på jorden. En måde at reducere udledningen af drivhusgasser på, er ved at udskifte noget af sin kost med bæredygtige alternativer. Størstedelen af den CO2 vi udleder igennem vores kost, kommer fra kødprodukter (kødprodukter udgør 65-75% af den samlede udledning for kost i norden). En reduktion i indtaget af kød er betinget af viljen til at udskifte kød med bæredygtige alternativer.

Både insekt- og plantebaserede proteinkilder er bæredygtige alternativer til kød og en udskiftning af kød med enten plante- eller insektproteiner vil således have en positiv indvirkning på at reducere CO2 udledning. Det er derfor interessant at finde ud af hvordan en sådan udskiftning påvirker menneskers kostmønstre, kød- og proteinindtag. 

Etisk godkendelse

SUSINCHAIN er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Projekt-ID: H-21070172), og forsøget og forskningsbiobanken er registreret og godkendt centralt på Københavns Universitet, hvor der føres lovpligtige fortegnelser over dataansvarlig/databehandlere og deres behandling af personoplysninger. 

Forsøget er desuden registreret hos www.clinicaltrials.gov

 

 

Projektet er finansieret under SUSINCHAIN projektet, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 861976 (www.susinchain.eu).

Projektet er desuden støttet af European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 801199.