24. marts 2020

Professor Erik A. Richter modtager Sir Philip Randle Award

Sir Philip Randle Award

Hvert år uddeler The Biochemical Society i Storbritannienen række prestigefyldte priser, der anerkender fremragende forskning inden for det biokemiske område. I år blev Sir Philip Randle Award tildelt til professor Erik A. Richter fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Erik Richter

Professor Erik A. Richters forskning fokuserer på reguleringen af muskelstofskifte i forbindelse med fysisk aktivitet. Hans første gennembrud kom tilbage i 1982, hvor han som den første publicerede opdagelsen af, at en enkelt træningsperiode øger insulinfølsomheden i musklerne i mange timer efter fysisk aktivitet.

Siden da har Erik A. Richter som en del af sin forskning fulgt op på denne opdagelse for at forklare de biokemiske og fysiologiske processer, der kan forklare, hvorfor insulinfølsomheden stiger efter muskelarbejde. Denne viden bidrager til at forstå, hvorfor fysisk aktivitet er en vigtig komponent i forebyggelse og behandling af sukkersyge.

En anden væsentlig forskningsretning for Erik A. Richter er forståelsen af de molekylære mekanismer, der regulerer stofskiftet i musklerne, mens de arbejder. Han har gennem de senere år, i samarbejde med australske forskere med avancerede teknikker, kunnet påvise den enorme kompleksitet af enzymer, der i muskler ændrer deres virkninger under et muskelarbejde. Et ”roadmap” af molekylær aktivering i musklerne under arbejde, som kan bruges til at forklare de sundhedsmæssige virkninger af fysisk aktivitet.

Erik A. Richter lægger vægt på, at æren for prisen ikke kun tilfalder ham selv: ”Det er en meget stor fornøjelse og ære at modtage denne pris fra det engelske Biochemical Society, især fordi prisen bærer navnet på en af de store pionerer inden for forskning i stofskifte. Min forskning er altid foregået i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere, hvorfor prisen i høj grad også tilfalder dem.

Erik A. Richter har tidligere modtaget en lang række priser, herunder Novo Nordisk Prisen i 2012.

Bidrag til forståelsen af pattedyrs stofskifte

Sir Philip Randle Award uddeles hvert andet år, og modtageren vælges på grundlag af deres bidrag til forståelsen af pattedyrs metabolisme.

Professor Colin Bingle fra University of Sheffield, og formand for Biochemical Society’s Awards Committee siger blandt andet om årets prismodtagere, at de alle har bidraget væsentligt til udviklingen af viden inden for hver deres felt:

The 2021 Biochemical Society award-winners have all made significant contributions to their field of study. There is no doubt that their research is fundamental to life and of transformative relevance to health and disease. These individuals demonstrate a commitment to enhancing knowledge and, on behalf of the Society, I’d like to sincerely congratulate all of these winners for their excellence and hard work in the pursuit of biology.

Seks af Biochemical Society’s priser uddeles årligt, og de resterende uddeles enten hvert andet eller hvert tredje år. Kandidaterne til prisen er nomineret af fagfæller, og vinderne udvælges af et panel af respekterede forskere på tværs af videnskaber.

Modtageren af Sir Philip Randle Award får muligheden for at give forelæsning ved en videnskabelig konference arrangeret af Biochemical Society i 2021 og kan desuden indsende en videnskabelig artikel til et af Biochemical Society’s tidsskrifter. Yderligere modtagere vinderen af prisen 2000 pund. 

Se mere om The Biochemical Society Awards 2021.

Emner