11. december 2019

Molekyle mindsker risiko for sukkersyge og øger muskelmassen

insulinfølsomhed

Forskere fra Institut for Idræt og Ernæring har i samarbejde med forskere fra Melbourne University i Australien undersøgt et molekyle, der giver ny viden om sammenhængen mellem muskelmasse og musklernes insulinfølsomhed. På sigt kan det sandsynligvis gavne patienter med sukkersyge og yderligere medvirke til, at ældre og langvarigt syge bevarer muskelmassen.

Fotograf: Jakob Helbig

Forskere har gennem mange år været interesserede i at udvikle et lægemiddel, der hjælper med at bevare muskelmasse hos ældre og patienter med langvarig sygdom. For med alderen bliver vores muskler svagere, og det samme sker, når vi bliver syge i længere tid. Det betyder, at vi bliver langsommere og at risikoen for, at vi falder øges.

Fysisk aktivitet kan begrænse og forsinke tabet, men i gennemsnit taber vi 30% af vores muskelmasse, fra vi er 20 år, til vi fylder 80 år - og får vi eksempelvis kræft, så går det typisk meget hurtigere med tabet af muskelmasse. Yderligere har reduktionen i muskelmassen (også kaldet sarkopeni) betydning for insulinfølsomheden. Dette er skidt, fordi nedsat insulinfølsomhed medfører, at man har sværere ved at transportere sukker fra blodet og over til cellerne, hvor det skal omdannes til energi. Det fører til en større risiko for udvikling af type 2-diabetes og andre livsstilssygdomme.

Molekyle kan forstørre muskler med 30% - på mus

Forskere har nu muligvis taget de første skridt på vejen mod et lægemiddel, der kan begrænse muskeltabet. De har gennemført et forsøg på overvægtige, insulinresistente mus og har identificeret et molekyle, der både øger muskelmassen og også markant forbedrer insulins virkning på musklerne:

”Molekylet hedder Follistatin. Når det blev genetisk indført i musklerne på mus forstørredes musklerne sig med 30% på blot 2 uger. Dét er meget,” fortæller seniorforfatter på studiet, Lykke Sylow, der er adjunkt på Institut for Idræt og Ernæring. Hun fortsætter: ”Samtidig blev effekten af insulin forbedret på to måder. For det første blev de molekyler, der er ansvarlige for effekten af insulin i musklerne, maksimalt aktiverede, og for det andet blev den sukkeroptagelse i musklerne, som er stimuleret af insulin, øget med 40%. Det betød, at Follistatin fuldstændig normaliserede insulinfølsomheden hos en gruppe mus, der ellers både var overvægtige og insulinresistente.”

I et samarbejde med læger fra Hvidovre Hospital fandt forskerne også ud af, at en fedmeoperation (gastric bypass), som i forvejen på kun få uger forbedrede svært overvægtige patienters stofskifte og sænkede deres blodsukker, også markant forøgede mængden af Follistatin i blodet.  Her vil man kunne forvente samme effekt i musklerne som på musene; dvs. at insulinfølsomheden bevæger sig mod en normalisering og dermed en mindre risiko for at udvikle type 2-diabetes. Om dette også er tilfældet, er forskerne netop nu ved at undersøge.

Dette tyder på, at Follistatin kan forhindre tab af muskelmasse og øge insulinfølsomheden hos mennesker. Så på sigt kan denne viden forhåbentligt medvirke til at opretholde muskelmassen og forebygge nedsat insulinfølsomhed hos ældre og patienter med type 2-diabetes og kræft eller andre langvarige sygdomme,” siger Lisbeth Møller, ph.d.-studerende og medforfatter på studiet.

Studiet er publiceret i artiklen Mechanisms involved in follistatin-induced hypertrophy and increased insulin action in skeletal muscle i det ansete videnskabelige tidsskrift ’Journal of Cachexia, Sarcopenia, and Muscle’.

Studiet er finansieret af flere forskellige bevillingsgivere – herunder Danmarks Frie Forskningsfond og Novo Nordisk Fonden.