28. september 2018

Københavns Universitet huser verdens førende forskningsmiljø inden for idræt

Shanghai Ranking

Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital rangeres som verdens førende forskningsmiljø inden for idræt i ’Global Ranking of Sport Science Schools and Departments’, der netop er udgivet af det internationalt anerkendte Shanghai Ranking.

Foto: Mikal Schlosser

Siden 2016 har Shanghai Ranking hvert år udgivet en rangliste over verdens førende forskningsmiljøer inden for idræt. På ranglisten for 2018 ligger Københavns Universitet, repræsenteret ved Institut for Idræt og Ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for første gang nr. 1 – blandt 372 universiteter fra hele verden.

Ranglisten er baseret på fem forskellige kriterier inden for kvaliteten af forskning, mængden af forskning og internationalt forskersamarbejde: 1) Det samlede antal af udgivne videnskabelige artikler; 2) Antallet af artikler i de 25% mest betydningsfulde videnskabelige tidsskrifter; 3) Antallet af gange de udgivne artikler er citeret i andre videnskabelige artikler; 4) Antallet af citater pr. udgivet videnskabelig artikel og 5) Procentdelen af videnskabelige artikler, der er resultatet af internationalt forskersamarbejde.

Professor, dr. med. Arne Astrup, der er institutleder på Institut for Idræt og Ernæring, er naturligvis begejstret over placeringen og placerer æren hos medarbejderne:

”Vi er utroligt stolte over denne placering, og jeg er ikke sen til at placere æren for det hos de ansatte på institutterne. Det er dem og deres ambitiøse arbejde, der har ført til, at vi nu kan kalde os nr. 1 i verden inden for idrætsforskning. At vi er gået fra at være nr. 18 sidste år til at være nr. 1 i år vidner om et helt unikt stærkt fagligt miljø i konstant udvikling”, siger professor Arne Astrup.

Professor, overlæge, dr. med. Michael Kjær, der er leder af Institut for Idrætsmedicin, supplerer: ”Det er meget glædeligt med denne anerkendelse - ikke kun af den dybe historiske tradition for en kobling af forskning i idrætsfysiologi og medicin, som startede med August Krogh og Johannes Lindhard, men også et skulderklap til den integrative translationelle forskning som foregår mellem basale og kliniske forskningsmiljøer på såvel universitetsinstitutter som på universitetshospitalerne. Det er med stolthed, at vi bringer denne tradition videre”

De bakkes op af professor, dr. med. Erik A. Richter, viceinstitutleder for forskning på Institut for Idræt og Ernæring. Erik A. Richter lægger vægt på, at institutternes videnskabelighed favner vidt og samtidig rummer stærk faglighed:

"Det er dybt imponerede, at Københavns Universitet nu råder over de førende idrætsforskningsenheder i verden - særligt set i lyset af, hvor vidt alene Institut for Idræt og Ernæring favner. Vi har enheder, der beskæftiger sig med børneernæring, fedmeepidemi, idræt i samfundet, performanceernæring og molekylær fysiologi og ligger på den måde langt fra den traditionelle opfattelse af, hvad idrætsvidenskab dækker over. Men det gør blot forskernes indsats og den medfølgende placering endnu mere imponerende," understreger professor Erik A. Richter.

Meget forskning – høj kvalitet i forskningen

Dykker man ned i statistikken bag ranglisten, så viser Shanghai Rankings opgørelse, at Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Idrætsmedicin i perioden 2013 – 2017 var de idrætsforskningsenheder i verden, der publicerede flest artikler i videnskabelige tidsskrifter. Samtidig publicerede de også flest artikler i de top 25% mest betydningsfulde tidsskrifter, og artiklerne var de mest citerede. Dekan John Renner Hansen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet ser førstepladsen som et udtryk for en vellykket universitetsstrategi:

”Shanghai Ranking er – sammen med blandt andet den årlige Leiden-opgørelse – en af de fire ranglister, som vi holder øje med på Københavns Universitet, da de internationalt set betragtes som troværdige og retvisende. Institutternes førsteplads på ranglisten ser vi som et udtryk for den exceptionelt stærke faglighed, som hersker både hos dem, men også i den resterende del af de videnskabelige miljøer på Købehavns Universitet”, siger dekan John Renner Hansen og fortsætter ”Den faglighed er et fremragende fundament for at fastholde og tiltrække de største videnskabelige talenter og dermed at føre Københavns Universitets strategi ud i livet.”

Der er flere danske idrætsforskningsmiljøer flot placeret på årets liste. Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet rangeres som nr. 6 og Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet rangeres som mellem 51-100.

Emner