ODA: Objective Dietary Assessment

Towards Objective Dietary Assessment in large-scale studies

ODAODA projektet skal skaffe ny viden om hvordan vi vha. blod, urin og hår kan måle kostindtag over længere tid hos personer med type 2 diabetes. Denne viden vil kunne bruges til udvikling af et redskab til objektiv måling af kost i klinikken, som kan gøre det nemmere for diætister og læger at kortlægge hvad personer med diabetes har spist over en længere periode.

Interesseret i at deltage?

Send en mail til oda@nexs.ku.dk eller ring på 4097 4684 for yderligere information.

 

 

 

 

  • Du er diagnosticeret med type 2 diabetes
  • Er en mand eller kvinde mellem 18-75 år
  • Du har et Body Mass Index (BMI) mellem 18,5-40,0 kg/m2
  • Du har mere end 1 cm hår på hovedet

Læs mere omkring deltagelse i denne Deltagerinformation.

 

 

  • Målt kropssammensætning, blodsukker og nyrefunktion
  • Tilbudt deltagelse i et gratis oplæg om kost med en førende forsker efter projektet
  • Blive tilbudt 1 times kostvejledning baseret på dine data fra studiet med uddannet kostcoach efter projektet
  • Der ydes kompensation for (billet til) parkering og et lille morgenmåltid efter besøg i studiecenteret."

 

 

Din deltagelse i forsøget vil i alt strække sig over 1 måned.

I starten og slutningen af den måned skal du møde fastende ind til et besøg på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, Frederiksberg C, hvor vi tager en blodprøve, en hårprøve, vejer, måler og analyserer din kropsammensætning (fedt-, muskel- og knoglemasse).

Du skal også lave 1 eller højst 2 24timers urinopsamling(er).

Besøg ved studiecenteret varer ca. 1½ time. Der vil være et let morgenmåltid efter.

Imellem besøgene skal du veje og registrere din kost i 8 eller højst 9 af dagene i løbet af måneden, og hver gang skal du den efterfølgende dag lave en spot-urinprøve, dvs. en lille prøve fra en enkelt urinering; spot-urinprøverne vil vi bede dig opbevare i en specialdesignet beholder i din fryser under forsøget.

Oversigt over forsøget:

ODA oversigt

 

 

Du kender sikkert historien fra medierne: Den ene dag er en fødevare forbundet med bedre sundhed, den næste dag er samme fødevare sundhedsskadelig.

Dette skyldes ofte problemer med de metoder, forskere har til rådighed til at bestemme deltagernes kost. En af de helt store udfordringer er, at vi alle har svært ved at huske hvad vi har spist og dette medfører stor usikkerhed om, hvad vi kan sige om en fødevarer og hvordan indtag af denne fører til sygdom senere i livet.

Et objektivt mål for hvad vi har spist vil kunne styrke vores konklusioner og skabe et stærkere grundlag for kostanbefalinger til hele befolkningen og til forskellige befolkningsgrupper, som f. eks. personer med type 2 diabetes.

Fremskridt i analysemetoder har gjort det muligt at måle flere tusinde komponenter i fx blod, urin eller hår. Tidligere undersøgelser har allerede fundet frem til en række komponenter (kandidatmarkører), der afspejler indtag af bestemte fødevarer eller fødevaregrupper i kortere tidsperioder (dage). Men hvordan skal vi gribe dette an i store befolkningsundersøgelser, hvor vi gerne vil undersøge det gennemsnitlige indtag over en længere periode? Der findes ganske få studier, hvor anvendeligheden af disse kandidatmarkører undersøges i kohortestudier med personer med type 2 diabetes.

Personer med type 2 diabetes har muligvis en ændret metabolisk omsætning, fx pga. nedsat nyrefunktion. Dette kan have betydning for omsætning af fødevarer og kandidatmarkører i kroppen og herved også hvordan vi kan måle indtag vha. objektive mål fra fx blod, urin og hår. Derfor er det vigtigt også at lave undersøgelser af objektiv kostmåling i denne befolkningsgruppe.

Forskningsprojektet ”Towards Objective Dietary Assessment in large-scale studies (ODA)” gennemføres for at undersøge, hvordan vi kan måle kostindtag, både enkelte fødevarer og hele kostmønstre, ved at anvende objektive mål i store befolkningsundersøgelser med personer med type 2 diabetes. Herunder ønsker vi at undersøge, hvilken opsamlingsmetode (en eller flere blodprøver, urinprøver eller hårprøver) der bedst afspejler det gennemsnitlige kostindtag over en længere periode.

 

 

 

 

Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2023, hvorefter resultaterne skal analyseres og fortolkes. Det vil typisk tage nogle år.

Artikler om projektet vil blive publiceret i videnskabelige tidsskrifter og i ikke-videnskabelige tidsskrifter. De endelige resultater fra projektet vil blive præsenteret ved videnskabelige konferencer, samt formidlet gennem andre relevante medier.

Her på siden vil videnskabelige artikler og anden relevant information blive listet, når vi har resultaterne fra forsøget.

 

 

Projektet er finansieret af en International Postdoc bevillig fra Danmarks Frie Forskningsfond (0,15 million) og af Københavns Universitet. Dette inkluderer finansiering af udstyr, husleje, lønninger, udgifter til interventionsprodukter (fødevarer, drikkevarer og levering), prøveanalyser og andre studierelaterede udgifter.

Hverken den forsøgsansvarlige, de daglige projektledere eller den kliniske ansvarlige læge har nogen kommerciel eller personlig tilknytning til Danmarks Frie Forskningsfond, og de modtager ikke separat vederlag.

Projektkontoen vil blive underkastet revision af statslige danske myndigheder, hvis det findes nødvendigt. Danmarks Frie Forskningsfond har ingen indflydelse på forsøgets udførelse eller på præsentationen af resultaterne.

 

 

 

Involverede i projektet

Interne

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Daniel Borch Ibsen Gæsteforsker   E-mail
Lars Ove Dragsted Professor Professor, sektionsleder +4535332694 E-mail

Eksterne

Navn Institution
Jens Meldgaard Bruun Steno Diabetes Center Aarhus
Frederik Persson Steno Diabetes Center København

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond: International Postdoc.

Diabetesforeningen.

Periode:  1. januar 2022 - 31. december 2026.

Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden

(protokol H-22046420).

Kontakt

Mail: oda@nexs.ku.dk

Telefon:  4097 4684