Early-MILQ

Om vitaminer og mineraler i modermælk den første måned

Early-MILQ (Mothers, Infants and Lactation Quality) var et forskningsprojekt, som undersøger indholdet af vitaminer og mineraler i danske mødres modermælk den første måned efter fødslen.

Baby der ammes

 

 

 

Fra 2017-2019 gennemførte vi forskningsprojektet MILQ (Mothers, Infants and Lactation Quality), som undersøgte modermælkens indhold af vitaminer og mineraler fra 1 måned til 8.5 måned efter fødslen.

I Early-MILQ forskningsprojektet undersøger vi indholdet af vitaminer og mineraler i modermælken allerede den første måned efter fødslen. Begge projekter er en del af et stort internationalt samarbejde, som udvikler reference værdier og anbefalinger for indholdet af vitaminer og mineraler i modermælk.

Fire lande indgår i MILQ; Danmark, Brasilien, Bangladesh og Gambia.

I Early-MILQ følges 65 raske mødre og deres børn fra tredje trimester af graviditeten til barnet er 1 mdr. gammel. Vi undersøger, hvordan indholdet af næringsstoffer i modermælken hænger sammen med barnets vækst.

I Danmark startede projektet i 2021 og blev afsluttet i 2022.

 

 

Det er kendt at modermælkens indhold af nogle næringsstoffer kan påvirkes af moderens kost og ernæringsstatus. Resultaterne fra de fire lande der er med i Early-MILQ og MILQ bruges til at udvikle reference værdier og anbefalinger for indholdet af vitaminer og mineraler i modermælk for, at et ammet barn kan vokse og udvikle sig optimalt. Dette vil gøre det muligt at hjælpe nogle befolkningsgrupper i lavindkomstlande hvis der er brug for at forbedre moderens kost under ammeperioden, fx ved supplement med vitaminer og mineraler.

I Early-MILQ gennemførte 65 mor-barn par projektet. Moren måtte ikke at tage vitaminer eller mineraler ud over det som Sundhedsstyrelse anbefalede (dvs. jern, D-vitamin og/eller calcium), da indtag af fx multivitaminpiller kan påvirke sammensætningen af vitaminer og mineraler i modermælken.

Data blev indsamlet ved to tidspunkter: den første undersøgelse foregik derhjemme 4-17 dage efter fødslen og den anden undersøgelse foregik på Institut for Idræt og Ernæring på Frederiksberg  mellem 18-31 dage efter fødslen. Vi tilbød telefonisk ammerådgivning i 4 mdr. efter fødslen samt ammerådgivning ved det første hjemmebesøg.

 

 

Det første leveår er en vigtig periode, hvor børn har behov for et optimalt indtag af vitaminer og mineraler, for at de kan vokse og udvikle sig normalt.

World Health Organization (WHO) og Sundhedsstyrelsen anbefaler at spædbørn udelukkende får modermælk i de første seks måneder efter fødslen. Det er vigtigt for det ammede barn, at næringssammensætningen af modermælken er optimal i forhold til barnets behov.

Danmark er udvalgt til at deltage i projektet, fordi kosten i Danmark er sund og varieret, og andelen af danske mødre der ammer er høj. Herudover er ammede danske børn som udgangspunkt velernærede, og de vokser og udvikler sig, som de skal. Herved kan vi undersøge, hvilken koncentration af næringsstoffer i modermælken, specielt indholdet af vitaminer og mineraler, der giver sund vækst og trivsel hos ammede børn i Danmark.

I nogle lavindkomstlande er underernæring blandt børn et stort problem. Med Early-MILQ og MILQ undersøger vi, hvad den optimale koncentration af vitaminer og mineraler i modermælk er, for at et ammet barn vokser og udvikler sig, som det skal. Med data fra de fire forskellige lande er det muligt at udvikle internationale anbefalinger og herved sikre en bedre forebyggelse af underernæring hos spæd- og småbørn i lavindkomstlande.

Formålet med Early-MILQ er:

  • at etablere referenceværdier for indholdet af næringsstoffer i modermælk fra fødslen og op til 8,5 måned efter fødslen,
  • at måle det gennemsnitlige indtaget af modermælk fra 4 dage efter fødslen op til 1 måned efter fødslen,
  • at forbedre nuværende anbefalinger for næringsstofindtag for spæd- og småbørn samt ammende kvinder,
  • at vurdere sammensætningen af modermælk i fire forskellige befolkningsgrupper,
  • at undersøge, hvordan forskellige næringsstoffer og andre komponenter i modermælk kan relateres til børnenes vækst, udvikling og risikofaktorer for senere sygdomsudvikling.

 

 

 

 

Den første undersøgelse foregik hjemme og blev varetaget af erfarne ammerådgivere. Vi målte blandt andet barnets vækst, indsamlede en modermælksprøve og ammerådgiveren tilbød ammerådgivning. Derudover indsamlede vi nogle biologiske prøver fra mor og barn (se oversigt nedenfor).

Barnets indtag af modermælk målte vi med vand mærket med deuterium. Deuterium er en stabil og naturlig isotop, som naturligt efterfølgende vil udskilles gennem urin, spyt og modermælk. Derved kan vi måle hvor meget modermælk barnet drikker ved at tage spytprøver fra både mor og barn de følgende dage.

Ved den anden undersøgelse på Institut for Idræt og Ernæring på Frederiksberg indsamlede vi en modermælksprøve, en urin- og blodprøve fra moren samt målte barnets vækst og morens kropssammensætning. I forbindelse med undersøgelserne registrerede moren sin kost og indsamlede en afføringsprøve fra barnets ble.

 

 

 

Involverede i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Anni Larnkjær Akademisk medarbejder +4535333548 E-mail
Christian Mølgaard Professor +4535332516 E-mail
Kim F. Michaelsen Professor emeritus +4535332495 E-mail
Sophie Hilario Christensen Postdoc +4535336691 E-mail

Støttet af

Bill & Melinda Gates Foundation.

Projektperiode: Forår 2021 - efterår 2022.

Kontakt Early-MILQ

Mail: emilq@nexs.ku.dk 

Telefon: 9356 5510

EMiLQ logo