Lea Ellen Matthiessen

Lea Ellen Matthiessen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Lea Ellen Matthiessen er en PhD studerende på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).  Hun er tilknyttet sektionen for forebyggende og klinisk ernæring og er en del af forskningsgruppen Ernæring, bæredygtig kost og sund aldring

Med hendes forskning vil hun bidrage med viden til bedre at kunne forstå nogle af de komplekse problemer (”wicked problems”), som holder kloden i uligevægt og samtidig også skaber ulighed i den globale verden. Hendes ph.d. projekt anlyserer fødevaresystemet med fokus på kost og forbrugere. Lea bruger en systemtilgang i forskningen ("system dynamics") for bl.a. at modellere sammenhængen mellem kost og forskellige komponenter, der negativt eller positivt har indflydelse på vores madvalg (”feedback loops”).

Lea er for nylig blevet en del af ph.d.-udvalget som representant af ph.d. studerende af de tre fakulteter NEXS, IFRO og FOOD (2022) for at være med til at give input og feedback i forbindelse med ph.d.-skolens generelle ph.d.-strategi.

Lea har en kandidatgrad i fødevareteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet (2021) og en bachelorgrad i Ernæringsvidenskab og husholdningsøkonomi fra Hamburg University of Applied Sciences (2015). 

 

Primære forskningsområder

  • Transformation af fødevaresystemer
  • Systemdynamik modeller
  • Sund og bæredygtig kost

Aktuel forskning

Lea forsker i transformationen af fødevaresystemet og er tilknyttet et internationalt studie, SysOrg, der stræber efter at bidrage med viden om at øge transformationen til robuste og ressourceeffektive fødevaresystemer. Forskningsprojektet anvender en cirkulær forskningstilgang med brug af metoder baserende på systemtænkning (”food systems approach”) og fokus på tværfaglige samarbejde. SysOrg undersøger fødevaresystemer i fem forskellige regioner i Danmark, Polen, Italien, Tyskland og Marokko, med fokus på kost, økologi, madspild og transitionsprocesser af fødevaresystemer.

ID: 283277671