Ansatte – Københavns Universitet

NEXS > Ansatte

Inge Tetens

Inge Tetens

Professor

ResearcherID: B-8965-2017

Hovedinteresser er sammenhænge mellem fødevarer, ernæring og sundhed i et sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende perspektiv.

Primære forskningsområder

Aktuelle forskningsområde er rettet mod effekter af måltider og enkelte fødevarer i samspil med fysisk aktivitet på sundhed og livskvalitet blandt ældrebefolkningen. Undersøgelser foregår som interventionsforskning i det ’virkelige liv’ igennem samarbejde mellem forskere, kommuner, myndigheder og praktikere.

Som leder af ’LIVSKRAFT - Center for Sundt Ældreliv’ står jeg i spidsen for at udvikle ny forskningsbaseret viden, der kan bidrage til at styrke de ældres gode liv, sundhed, funktionsevne og lyst til livet. Med udgangspunkt i de ældres og øvrige aktørers præferencer, behov og ønsker undersøges effekter af initiativer og strategier indenfor sunde og velsmagende måltider, bevægelse og fællesskaber samtidig med, at de økonomiske konsekvenser medinddrages. Den nye viden skal omsættes til kompetencer, der kan implementeres i praksis og bidrage til det gode ældreliv.

LIVSKRAFT – Center for Sunde Ældreliv er et tværfagligt center mellem forskere på Københavns Universitet (Institut for Idræt og Ernæring, Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi), og Madkulturen. Formålet med centret er igennem samarbejde med regioner og kommuner og andre relevante aktører at udvikle og implementere ny viden, kompetencer og praksis indenfor måltider, motion og fællesskaber på ældreområdet.

ID: 40928702