Samarbejde med en studerende

Institut for Idræt og Ernæring har cirka 900 studerende tilknyttet på vores bachelor-, kandidat-, og efter-/videreuddannelser. Mange af dem tager i praktik, laver projekt eller skriver deres afsluttende speciale i samarbejde med en virksomhed eller en organisation.

Aftagerne får en unik mulighed for at trække på den nyeste viden, udbygge sit netværk og se potentielle medarbejdere an. Samarbejdet giver samtidig de studerende en føling med livet efter studierne.