Samarbejde med en studerende

Institut for Idræt og Ernæring har cirka 900 studerende tilknyttet på vores bachelor-, kandidat-, og efter-/videreuddannelser. Mange af dem tager i praktik, laver projekt eller skriver deres afsluttende speciale i samarbejde med en virksomhed eller en organisation.

Aftagerne får en unik mulighed for at trække på den nyeste viden, udbygge sit netværk og se potentielle medarbejdere an. Samarbejdet giver samtidig de studerende en føling med livet efter studierne.

Praktik

Den studerende indgår i det daglige arbejde inden for rammerne af en praktikaftale. Virksomheden stiller en vejleder til rådighed. Den studerende får SU. Se mere om praktik.

Bachelorprojekt/speciale

Den studerende løser en konkret opgave eller udforsker et fagligt emne, som aftales i fællesskab. Virksomheden stiller en vejleder til rådighed. Den studerende får SU. Projektet afslutter enten bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen.

Virksomhedsprojekt

Som ovenfor, men et valgfag i løbet af uddannelsen. Den studerende modtager SU under forløbet.

Erhvervs-ph.d.

Erhvervs-ph.d. og erhvervs-postdoc-ordningerne giver tilskud til at ansætte en forsker til et afgrænset projekt, der kan føre til ny viden, og/eller patenter. Se mere om det på Københavns Universitets portal for erhvervssamarbejde.

Studiejob

Den studerende løser opgaver efter aftale og får løn for det. Som oftest på deltid. Se mulighederne på KU Projekt & Job.

Du kan høre mere om mulige samarbejdsformer hos lederen af studieteamet Marianne Støckel.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets side kan du læse mere om fordelene ved at samarbejde med de studerende.

KU Projekt & Job kan alle virksomheder annoncere både praktikpladser, forslag til bachelorprojekter/specialer/virksomhedsprojekter og almindelige studiejobs.