Samarbejde med en forsker

Samspillet med omverdenen er en kerneaktivitet for Institut for Idræt og Ernæring, og vi vægter kontakten med virksomheder og myndigheder højt.

Institut for Idræt og Ernæring har stærke traditioner for samarbejde på alle niveauer fra uformel vidensudveksling til rådgivning, myndighedsbetjening og fælles forskningsprojekter.

Det overordnede mål er, at instituttet bidrager til håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer inden for vores arbejdsområder. Vi prioriterer at stimulere innovation, hvor forskningsresultater danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi.