Samarbejde med en forsker – Københavns Universitet

NEXS > Samarbejde > Samarbejde med en forsker

Samarbejde med en forsker

Samspillet med omverdenen er en kerneaktivitet for Institut for Idræt og Ernæring, og vi vægter kontakten med virksomheder og myndigheder højt.

Institut for Idræt og Ernæring har stærke traditioner for samarbejde på alle niveauer fra uformel vidensudveksling til rådgivning, myndighedsbetjening og fælles forskningsprojekter.

Det overordnede mål er, at instituttet bidrager til håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer inden for vores arbejdsområder. Vi prioriterer at stimulere innovation, hvor forskningsresultater danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi.

Fælles forskningsprojekter

Er din virksomhed, myndighed eller organisation interesseret i at samarbejde om et forskningsprojekt med landets bedste forskere inden for fysisk aktivitet, idræt, ernæring og sundhed?

Ønsker I at udvikle nye produkter? Har I brug for kompetent sparring fra dygtige forskere?

Et fælles forskningsprojekt er karakteriseret ved, at begge parter skyder ressourcer i projektet. Det betyder, at din virksomhed får adgang til:

  • Specialistviden inden for et specifikt forskningsområde
  • Et internationalt vidensnetværk på højeste niveau
  • Universitetets apparatur og faciliteter

Læs mere her

Rekvireret forskning, herunder analyseydelser

Har du brug for faglige råd til konkrete problemstillinger, analyser eller mindre forskningsprojekter, der kan være med til at udvikle din virksomhed og jeres projekter, så kan vejen frem være at rekvirere forskning fra Institut for Idræt og Ernæring.

Forskerne på instituttet er højtspecialiserede eksperter inden for deres område og har adgang til den seneste viden samt teknologi, som kan være med til at løse udfordringer for din virksomhed.

Læs mere her

Ansæt en forsker

Hvis du ønsker at ansætte en forsker, er der mange muligheder. Du kan fx ansætte en yngre forsker som erhvervs-ph.d. eller erhvervspostdoc. Disse ordninger giver din virksomhed tilskud til at ansætte en forsker til et afgrænset projekt, der kan føre til ny viden, og/eller patenter.

En erhvervs-ph.d. er et tre-årigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den ph.d.-studerende ansættes i en virksomhed, eller en offentlig organisation, men stadig er indskrevet på Institut for Idræt og Ernæring.

Læs mere her

Rådgivning og myndighedssamarbejde

Institut for Idræt og Ernæring ønsker at sikre, at aktuel, pålidelig, uvildig og relevant viden inden for vores kernefaglige områder er tilgængelig for samfundet og herunder også for beslutningstagerne i Folketinget, regeringen og myndighederne generelt.

Det kan blandt andet ske gennem den kontraktbundne forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Læs mere her