Personer diagnosticeret med type 2 diabetes søges til forskningsprojekt om nye målemetoder af kostindtag ved hjælp af blod, urin eller hår

ODA projektet (ODA: Objective Dietary Assessment) skal skaffe ny viden om hvordan vi vha. blod, urin og hår kan måle kostindtag over længere tid hos personer med type 2 diabetes.

Denne viden vil kunne bruges til udvikling af et redskab til objektiv måling af kost i klinikken, som kan gøre det nemmere for diætister og læger at kortlægge hvad personer med diabetes har spist over en længere periode.

Interesseret i at deltage?

Send en mail til oda@nexs.ku.dk eller ring på 4097 4684 for yderligere information.

Du kan deltage, hvis du

  • Du er diagnosticeret med type 2 diabetes
  • Er en mand eller kvinde mellem 18-75 år
  • Du har et Body Mass Index (BMI) mellem 18,5-40,0 kg/m2
  • Du har mere end 1 cm hår på hovedet

Studiets forløb

ODA oversigt

Interesseret?

Læs mere om projektet.

Kontakt

E-mail: oda@nexs.ku.dk.
Projekttelefon: 4097 4684.

Forsøgsansvarlig: Professor Lars Dragsted

Daglig projektleder: Postdoc Daniel Ibsen.

Institut for Idræt & Ernæring, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (protokol H-22046420).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.