Bibliotek

Biblioteket på Institut for Idræt og Ernæring er ubemandet og indeholder en præsens-samling. Det vil sige, at materialet ikke kan hjemlånes, men skal læses på stedet.

Biblioteket er aflåst, og kan kun benyttes af instituttets ansatte og studerende og kun med gyldigt adgangskort.

De studerende på Institut for Idræt og Ernæring kan benytte lokalerne til studiemiljø, fordybelse og opgaveskrivning. Brugerne har selv ansvaret for at sætte bøger på plads og at holde biblioteket pænt og opryddeligt.

Biblioteket ligger på 2. sal i Hovedbygningen, Nørre Allé 51, og adgangen sker via bagtrappen.

Al øvrig biblioteksservice varetages af Københavns Universitetsbibliotek. Indkøb af nye materialer varetages af KB’s afdeling for fysiske materialer. Der vil ikke blive tilført nye materialer til Institut for Idræt og Ernærings samling.