9. oktober 2021

Tilskud af D-vitamin om vinteren styrker børns knogler

d-vitamin

Tilskud af D-vitamin om vinteren kan styrke børns knogler, viser nyt studie udført i et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Forskerne fandt også, at børn, der fik proteinrigt skyr, havde lidt lavere tilvækst af knoglekalk end børn, der fik almindelig yoghurt med et lavere proteinindhold.

DXA skanning af barn
Børnenes knogler blev scannet i en DXA-scanner, som målte knoglernes indhold af knoglekalk, knogleareal og knogletæthed i rygsøjlen. Fotograf: Camilla Friis Bryde Nielsen.

D-vitamin er vigtigt for vores optag af calcium, som indbygges i knoglerne sammen med andre mineraler og proteiner og giver stærke, tætte knogler. Men danskernes indtag af D-vitamin er lavt. Det er en af grundene til, at det i Danmark nu anbefales, at alle børn får D-vitamintilskud om vinteren, hvor vi stort set ikke danner D-vitamin fra solen. Nogle studier tyder desuden på, at mælkeprodukter kan styrke børns vækst og knogleopbygning. Men resultaterne er uklare, og ingen har tidligere undersøgt den kombinerede effekt af D-vitamin og mælkeprotein i børn hen over vinteren.

Derfor iværksatte forskere fra Københavns og Aarhus Universitet et forsøg blandt 200 raske 6-8-årige, danske børn. Hypotesen var, at børnenes knogleopbygning og højdevækst ville øges med både D-vitamintilskud om vinteren og med højt indtag af mælkeprotein fra skyr. Forskerne var også interesserede i, om det ville give en ekstra effekt at få D-vitamin og ekstra mælkeprotein samtidig. 

Resultaterne underbygger Fødevarestyrelsens nye anbefalinger om D-vitamintilskud

Lektor i børns ernæring Camilla Trab Damsgaard samt professor Christian Mølgaard fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har stået i spidsen for studiet sammen med lektor Mette Hansen fra Institut for Folkesundhed på Århus Universitet. Camilla Trab Damsgaard fortæller, at resultaterne underbygger Fødevarestyrelsens nye D-vitamin anbefalinger:

 ”Tilskuddet af D-vitamin opretholdt børnenes D-vitaminstatus henover vinteren, mens status faldt i den gruppe, der fik placebo-tabletter. Samtidig fandt vi, at D-vitamintilskuddet øgede børnenes knoglekalk i hele kroppen og gav øget knogletæthed i rygsøjlen, set i forhold til de børn, der fik tabletter uden D-vitamin. Resultaterne understøtter altså de nye danske anbefalinger om, at alle børn bør have D-vitamintilskud om vinteren.”  

Overraskende resultater for mælkeprotein

Lektor Camilla Trab Damsgaard fortæller også, at man noget overraskende fandt den modsatte effekt hos de børn, der fik det proteinrige skyr:

De børn, som fik skyr, havde faktisk en mindre tilvækst i knoglekalk end de, som fik yoghurt. Det skyldes muligvis, at børnene havde et tilstrækkeligt indtag af protein og mælkeprodukter i forvejen. Det kan vi dog ikke konkludere alene på baggrund af vores studie, og vi ved ikke, om effekterne er blivende eller forbigående. Men resultaterne peger på, at der i forhold til knoglesundhed ikke er grundlag for at anbefale mælkeprodukter med særligt højt proteinindhold til raske børn.”

Hverken D-vitamin eller skyr påvirkede højdevæksten, og der var ingen yderligere effekt af at kombinere D-vitamin og skyr. Forskerne er nu i gang med at kigge på andre effektmål i studiet, herunder børnenes kropssammensætning og muskelstyrke.

Artiklen er netop blevet publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift American Journal of Clinical Nutrition under titlen: Effects of vitamin D and high dairy protein intake on bone mineralization and linear growth in 6-8-y-old children – the D-pro randomized trial. Ph.d.-studerende Nanna G. Stounbjerg fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet er førsteforfatter til den videnskabelige artikel, og ph.d.-studerende Line Thams fra Institut for Folkesundhed på Århus Universitet er blandt medforfatterne.

Projektet er finansieret af Arla Food for Health, der er et forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Arla Foods Amba og Arla Foods Ingredients. Tabletterne med og uden D-vitamin blev doneret af firmaet Oy Verman Ab, Finland.

Om D-pro

Forskningsprojektet D-pro blev udført på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet i 2019-2020. Deltagerne var 200 raske, 6-8-årige børn, der i forvejen spiste mælkeprodukter. Børnene blev inddelt i fire grupper, som over en periode på 24 uger fra september til april dagligt skulle spise tabletter med enten 20 mikrogram D-vitamin eller placebo, samt enten 260 g skyr (højt mælkeproteinindhold) eller almindelig yoghurt (almindeligt mælkeproteinindhold). Skyr eller yoghurt skulle erstatte en tilsvarende mængde yoghurt eller mælk i børnenes sædvanlige kost.

Før og efter forsøgsperioden blev børnenes knogler skannet i en DXA-skanner, hvor knogleopbygning blev målt som indhold af knoglekalk (bone mineral content), knogleareal (bone area) og knogletæthed (bone mineral density) både i hele kroppen og i rygsøjlen. Børnene fik også målt kropssammensætning, højde, vægt, blodtryk og muskelstyrke, og fik taget blodprøver, som blev analyseret for koncentrationer af D-vitamin, kolesterol, insulin og andre markører for sundhed.

Emner