18. februar 2020

Fed fisk kan afværge mangel på D-vitamin hos danske børn om vinteren

D-vitamin

Hvis børn spiser fed fisk flere gange om ugen henover vinteren, kan de opretholde deres niveau af D-vitamin og derved undgå det fald som normalt er en følge af den mørke tid i vinterhalvåret. Det viser et nyt studie fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Det er vigtigt, at børn får D-vitamin. Vitaminet bidrager til, at calcium optages i kroppen, og at knoglerne udvikles på rette vis. En stor del af det D-vitamin vi får, dannes i huden, når vi rammes af UV-lyset i solens stråler, men det sker kun i sommerhalvåret. Faktisk er det først fra midten af marts, at solen står højt nok på himlen til, at huden danner D-vitamin.

Fed fisk går i blodet

Indtag af fed fisk flere gange om ugen kan dog hjælpe. Det indikerer forskningsprojektet FiSK Junior fra Københavns Universitet. I projektet deltog 199 børn på 8 – 9 år, som ikke spiste ret meget fisk i forvejen. Børnene blev fordelt ved lodtrækning i to grupper, hvor den ene gruppe hver uge skulle spise 300 gram fed fisk som laks, makrel og sild i 3 måneder, mens den anden gruppe skulle spise tilsvarende mængder kylling.

Dekorationsbillede

Resultaterne viste, at en del af børnene i fiskegruppen spiste mere end de skulle – faktisk hele 375 g fed fisk om ugen i gennemsnit. Til forskernes overraskelse afværgede det høje indtag af fed fisk - blandt de børn som var med i forsøget hen over vinteren - det normale fald i børnenes D-vitamin i blodet, hvorimod det som forventet faldt hos børnene, som spiste kylling. Yderligere gav den store mængde fed fisk en markant stigning i de gavnlige omega-3 fedtsyrer i børnenes blodprøver, sammenlignet med kyllingegruppen.

”Det er en almindelig opfattelse, at det er svært at få D-vitamin nok fra kosten om vinteren i Danmark, hvor vi på vores breddegrader stort set ikke danner vitaminet, fordi vi har få naturlige fødevarekilder til det,” siger Camilla Trab Damsgaard, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og ansvarlig for projektet. Hun fortsætter:

Blandt de 88 børn, der deltog i vores studie i løbet af perioden september til marts, kunne vi tydeligt se en forskel i blodet på børnene, der spiste fisk og børnene, der spiste kylling. Børn som spiste 300 – 400 g fed fisk i form af blandt andet laks, sild og makrel opretholdt i gennemsnit niveauet af D-vitamin. Desuden havde kun 4% i fiskegruppen et decideret mangelniveau efter vinteren, mens dette tal var 12% i kyllingegruppen. Der er dermed god grund til at lade sine børn følge Fødevarestyrelsens anbefaling om at spise fisk to gange om ugen som hovedret og flere gange om ugen som pålæg, samt at gå efter de fede fisketyper. Særligt om vinteren.”

Hun tilføjer dog at det er uklart om fiskeindtaget ville være nok til at opretholde børnenes D-vitaminniveauer i blodet gennem hele vinteren, idet forsøget kun varede tre måneder for hver deltager. Cirka en fjerdedel af børnene tog jævnligt D-vitamin tilskud, for eksempel i form af multivitamintabletter, i løbet af interventionsperioden.

Danske børn spiser for lidt fisk

Danske børn i alderen 4-17 år spiser i gennemsnit kun omkring 100 g fisk om ugen, og mange når ikke op på fiskeanbefalingerne. Børnene i studiet blev også valgt ud fra, at de havde et lavt fiskeindtag forud for deres deltagelse. Men børnene i fiskegruppen øgede deres fiskeindtag betragteligt, og dermed demonstrerede Projekt FiSK også, at det er muligt at få danske børn med et lavt fiskeindtag til at nå helt op på Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Om studiet

I alt 199 børn på 8-9 år og fra københavnsområdet deltog i forskningsprojektet FiSK Junior. Før og efter interventionsperioden registrerede forældrene børnenes kost, og børnene fik taget blodprøver. I hele perioden registrerede forældrene dagligt, hvor meget fisk eller kylling børnenes spiste.

Hele 99% af børnene gennemførte forsøget, og fiskeindtaget blandt børnene i fiskegruppen var i gennemsnit omkring 375 g/uge. Dette formåede de at holde konstant henover de tre måneder, som forsøget varede. Børnene spiste fed fisk mindst tre gange om ugen som pålæg, samt to gange om ugen som varm mad sammen med deres familie. Fisken blev udleveret gratis sammen med opskriftbøger til inspiration.

Projekt FiSK er støttet af Nordea-fonden.

Resultaterne er blevet udgivet i artiklen ”Is high oily fish intake achievable and how does it affect nutrient status in 8-9-year-old children? - The FiSK Junior trial” i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift European Journal of Nutrition.

 

 

Emner