1. oktober 2021

Mad baseret på nordiske fødevarer kan hjælpe med at forebygge folkesygdomme og gavne klimaet

nordisk kost

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse viser, at risikoen for at udvikle blandt andet type 2-diabetes og hjertekarsygdomme kan nedsættes ved at spise efter et nordisk baseret kostmønster. Tre forskere fra Institut for Idræt og Ernæring har leveret væsentlige bidrag.

En arbejdsgruppe, nedsat af Vidensråd for Forebyggelse, bestående af otte forskere med indsigt i fødevarer, ernæring og sammenhængen med sundhed og sygdom har samlet den eksisterende viden om de sundhedsmæssige effekter af at spise nordisk kost og udgivet det i rapporten Nordisk kost, sundhed og sygdom. Arbejdsgruppen konkluderer, at der er væsentlige sundhedsmæssige gevinster ved at spise nordisk kost, når det kommer til livsstilssygdomme. Yderligere ser det også ud til, at nordisk kost har en positiv effekt på vægttab, for tidlig død og muligvis på forebyggelse af visse kræftformer.

Essensen af rapporten er, at nordisk kost overordnet kan forbedre sundheden på den måde, at den mindsker risikoen for at få nogle af de livsstilssygdomme, som rammer så mange danskere,” udtaler professor Inge Tetens, der er en af forfatterne bag rapporten. Hun fortsætter ”Set i et bæredygtighedsperspektiv er der også et potentiale i den nordiske kost, fordi maden er plantebaseret i langt højere grad, end hvad danskerne spiser i dag.

Rødkål

Selvom det i rapporten konstateres, at der er behov for mere forskning på området – særligt i forhold til effekterne på børns sundhed – så er det dog højst sandsynligt, at en omlægning fra det nuværende gennemsnitlige danske kostmønster til et nordisk baseret kostmønster vil være en fordel for den enkeltes sundhed og samtidig til gavn for klima og miljø.

En central del af den viden, som rapporten samler op på blev udarbejdet på Institut for Idræt og Ernæring i regi af Forskningscenter OPUS, der fra 2009 til 2014 undersøgte sundhedseffekterne af Ny Nordisk Hverdagsmad på børn og voksne.

Kulturelt acceptabel i Danmark

Rapporten konkluderer overordnet, at det nordiske kostmønster står som et eksempel på en regional kost, som vil være kulturelt acceptabel i Danmark. Den nordiske kosts fokus på bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og lokal identitet kan fremme danskernes accept af maden. Til gengæld kan tilegnelsen af det nordiske kostmønster være udfordret af høj pris på visse af de nordiske fødevarer.

Derfor er forudsætningen for at flere kommer til at spise en sund og bæredygtig nordisk kost, at der iværksættes et stærkt og aktivt samspil mellem forbrugerne og de offentlige myndigheder, fødevareproducenterne, de fagprofessionelle og detailhandelen mv.

Arbejdsgruppen bag rapporten

Bag rapporten står en arbejdsgruppe, der blandt andet har deltagelse af Institut for Idræt og Ernærings professor Inge Tetens, professor Lars Ove Dragsted og lektor Camilla T. Damsgaard.

I spidsen for arbejdsgruppen står professor Kjeld Hermansen, Aarhus Universitet. Andre bidragydere er lektor Sidse Schoubye Andersen og professor Lotte Holm, begge fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse og professor ved Aarhus Universitet Anja Olsen og forskningsleder ved Kræftens Bekæmpelse og professor på Københavns Universitet Anne Tjønneland. Professor Christian Mølgaard fra Institut for Idræt og Ernæring har kommenteret rapporten under udarbejdelsen.

Emner