20. oktober 2020

Projekt MOVEOUT sætter fokus på udeskole, bevægelse og leg

Udeskole

Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen har modtaget en bevilling på i alt 5,36 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til projekt MOVEOUT. Projektet skal undersøge, hvordan udeskole i 4. – 9. klasse påvirker elevernes bevægelse, trivsel og faglige niveau.

Bliver folkeskolens ældste elever gladere for at gå i skole, når nogle timer foregår udendørs? Bevæger de sig mere? Og kan det øge det faglige niveau? Det er blot tre af de spørgsmål, som Institut for Ernæring ved Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) nu skal i gang med at finde svar på. Det sker gennem projektet MOVEOUT, der har modtaget en donation på godt 5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Komite for Børn, Sundhed og Bevægelse.

Udeskole foregår også i byen. Fotograf: Richard Hare
Udeskole foregår også i byen. Fotograf: Richard Hare

Fem timers udeskole om ugen

Udeskole er en betegnelse for faglig undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for skolens bygninger. Det involverer ofte bevægelse og leg i skolens nærmiljø og grønne omgivelser.

I MOVEOUT deltager 48 skoleklasser på 4. til 9. klassetrin. De 48 klasser bliver via lodtrækning tilfældigt opdelt, således at de 24 klasser bliver udtrukket til over et år at praktisere udeskole fem timer om ugen, samtidig med at de øvrige 24 klasser har en mere traditionel skoledag uden regelmæssig udeundervisning.

Dette giver mulighed for at undersøge udeskoles overordnede betydning for elevernes daglige fysiske aktivitet, trivsel og faglige niveau. Derudover undersøger man også, hvilken betydning de anvendte pædagogiske metoder og undervisningsformer har for bl.a. børnenes bevægelse og motivation for fysisk aktivitet.

Lektor Glen Nielsen, der står i spidsen for Institut for Idræt og Ernærings involvering i MOVEOUT forklarer, at formålet er at blive klogere på hvilke metoder, der giver mest værdi for børnene:

”Udeskole er blevet udbredt i danske skoler de sidste to årtier og særligt under COVID-19-pandemien. I MOVEOUT vil vi undersøge, hvilken effekt fem timers udeskole om ugen har på børns bevægelse, samt mekanismerne bag. Dermed vil vi få større klarhed over, hvilke pædagogikker og metoder i udeskole, der øger bevægelse for børn og unge i folkeskolen, herunder børn med risiko for overvægt og en inaktiv hverdag.”

Postdoc Mads Bølling fra SDCC fremhæver udeskole som et godt eksempel på et forebyggelsesinitiativ, der udføres som en fuldt integreret del af skoledagen.

”I udeskole går målet om bedre sundhed og trivsel for flere, hånd i hånd med skolers kerneopgave om læring og alsidig udvikling. Der er dermed et stærkt samspil mellem uddannelses- og sundhedssektoren.”

Med genåbningen af skolerne under COVID-19-pandemien fik udeundervisning og udeskole øget opmærksomhed, da mere undervisning skulle foregå udendørs for at minimere smitterisiko. I lyset af det aktuelle øgede behov for udeskole er det håbet, at en mere sikker viden om udeskoles effekter på bevægelse, trivsel og faglige niveau kan understøtte denne fremgang, og hvis muligt mobilisere en yderligere opskalering.

Faktaboks

Interventionen i projekt MOVEOUT foregår i skoleåret 2022 – 2023. Det inkluderer 24 lærerteams og cirka 1000 børn fordelt på i alt 48 klasser; 24 interventionsklasser med udeskole og 24 kontrolklasser med en mere almindelig skoledag.

MOVEOUT bygger videre på erfaringer og forskningsresultater, som blev skabt i forskningsprojektet TEACHOUT, hvis kerneelement var at implementere udeskole i ét skoleår, fem timer om ugen, fordelt på 1-2 undervisningsgange.

Emner