19. marts 2018

Idrætsstuderende underviste over 200 gymnasieelever på Dansens Dag

Dansens Dag

På Institut for Idræt og Ernæring gik faglig fordybelse, formidling og forskning hånd i hånd, da universitetsstuderende underviste dansende gymnasieelever for fuld musik.

Fotograf: Heidi Sinnet

Bachata workshop. Fotograf: Heidi Sinnet

200 gymnasieelever fra syv forskellige gymnasier deltog på den årlige Dansens Dag. 27 entusiastiske idrætsstuderende underviste i alt fra swing, rock'n roll og zumba til bachata, gaga og funky MTV. Dansens Dag har nemlig fokus på at skabe bevægelsesglæde, kreativitet og fællesskab på tværs af køn, alder og kultur.

”Det er en sand fornøjelse at se mere end 200 glade gymnasieelever blive aktiverede og engagerede af vore dygtige studerende, samtidigt med at det giver en unik læring for de universitetsstuderende,” siger professor Lars Nybo, der er viceinstitutleder for undervisning og medforfatter på en artikel om Authentic Micro-teaching’, der netop handler om at inddrage de studerende i den faglige fordybelse og dermed gøre dem til aktive formidlere og ikke bare ”passive” modtagere af undervisning.

Undervisning med fokus på kreativitet, krop og lederskab

Selvom alle gymnasieelever i Danmark skal undervises i dans, kan både dans og idræt være et stort og udfordrende fag at undervise i. Derfor arbejdes der på kurset ’Ungdom og Idræt’ med innovative undervisningsmetoder og virkelighedsnære undervisningsforløb. Her er der også fokus på kreativitet, krop og lederskab.

De studerende får derfor stor medbestemmelse og udvikler selv deres danseworkshops. De trænes også i at kunne mestre forskellige lærerroller - og især i at få bevidsthed om kroppens betydning for underviserens lederskab. Dagen var arrangeret af lektor Helle Winther.

Se trailer til den kommende forskningsbaserede dokumentarfilm "Dansedage med Unge - Om bevægelsesglæde, innovation og lederskab".

 
Læs om filosofien bag undervisningsforløbet i forskningsartiklen "Authentic Microteaching”, som er udgivet i seneste udgave af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Artiklen er skrevet af Steen Jørgensen, Helle Winther, Charlotte Svendler Nielsen og Lars Nybo.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt venligst Helle Winther hwinther@nexs.ku.dk