Hans Bonde

Hans Bonde

Professor

 

Igangværende videnskabelige bogsprojekter:

 

Den glemte danske riddertid og dens ridderspil – en historisk-sociologisk analyse (under udgivelse, Syddansk Universitetsforlag)

 

Innovativ dansk idrætsarkitektur i senmoderniteten (ca. 350 sider, sammen med Anne Sofie Tannebek, Syddansk Universitetsforlag)

 

The role of the body in processes of social change (ca. 250 sider, eneforfatter, planlagt Oxford University Press).

Primære forskningsområder

ResearcherID: B-7920-2015

Scopus ID: 6602217643

 • Ph.d. 1991
 • Dr.phil. 2002
 • Professor 2003

 

 

 

Igangværende videnskabelige bogprojekter:

 

Den glemte danske riddertid og dens ridderspil – en historisk-sociologisk analyse (under udgivelse, Aarhus Universitetsforlag)

Dansk Idræts Historie (Gads Forlag, aftalt udgivet, under udarbejdelse, ca. 400 sider)

J.P. Müller - Det kropsligt moderne gennembrud (bd. 2), under udarbejdelse. 

The role of the body in processes of social change (ca. 250 sider, planlagt med sigte på Oxford University Press).

Forskeruddannelse

Grundlægger, fundraiser og leder af det tværvidenskabelige Forskeruddannelsesprogram i Idræt (REPS), 2007-2011; forskergruppeleder fra 2009-2013. 

Væsentligste forskningsgennembrud

1) Pioner inden for international forskning i maskulinitet og især maskulinitet og sport kulminerende med ph.d. og internationalt med bogen: Masculinity, Sport, Politics på Routledge i 2010. 2) Forskning i den danske højreradikalismes brug af personkult, masseforførelse og kontrol over ungdommens kroppe i 1930’rne og besættelsestiden kulminerende med disputats og bogen Gymnastics and Politics fra  2008 om den Internationalt kendte gymnastikpædagog Niels Bukh, 3) Afdækning af at dansk idræt var den kultursektor, der samarbejdede langt mest intenst med tyskerne under besættelsen kulminerende med bogen: Football with the Foe fra 2008, 4) Afdækning af en nutidig kønsrepræsentationskultur inklusive ulovlig positiv særbehandling inden for kunst og forskning kulminerende med tre forskningsartikler fra 2015 til 2016 (herunder i Ugeskrift for Retsvæsen). Påvisning af Det Moderne Gennembruds kropsligt-sanselige dimension via forskningsbog om den verdensberømte danske sundhedsapostel J.P. Müller (2020). Påvisning af Ollerup-gymnastikkens udvikling fra associeret i grundlæggeren Niels Bukhs totalitære tænkning til nutidens forankring i den moderne demokratitanke, vist i to forskningsbaserede gymnastikhistoriske bøger fra 2020, se: Fra udkant til forkant – Kampen om gymnastikken gennem 100 år samt The fight about gymnastics over 100 years

Eksternt samarbejde

Det væsentligste enkelteksempel er det fortsatte arbejde på at udvikle Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Efter mine bøger, dokumentarfilm, udstillinger og multimedier om den verdenskendte gymnastikpædagog Niels Bukh fra 2001 og fremefter er skolen blevet bredt anerkendt som en vigtig del af den danske kulturarv. På baggrund af dette har skolens forstander, Uffe Standby, og jeg sikret alt i alt mere end 150 millioner kroner fra forskellige fonde (Ny Carlsbergfondet, Realdania Fonden, Nykredit, AP Møller Fonden) til ny kunst, restaurering, samt nye topmoderne innovative faciliteter. Kontaktperson: Uffe Strandby: us@ollerup.dk

Samarbejder tæt med gymnasiesektoren, der bl.a. anvender min nye undervisningsbog: Med kroppen ind i kulturen (medio 2020), se: Med kroppen ind i kulturen – idrætshistoriske strejflys

Bøger og multimedier på dansk (eneforfatter)

Judo - Den milde vej (1989); Mandighed og sport (1991); Sport en moderne Kult (1993); Danmarks store ungdomsfører (2001); Ikaros fra Ollerup (2001); Kampen om ungdommen (2003); Fodbold med fjenden (2006); Niels Bukh - en politisk-ideologisk biografi (CD-rom, 2007); Oprøret i Parken (2008); Det ekstreme køn (2008); Fordi du fortjener det (2013); Danmarks store sundhedsapostel - J.P. Müller, bd. 1 (2020); Fra udkant til forkant (2020); Med kroppen ind i kulturen (2020). 

Internationale forskningsbøger (en fortsat meget væsentlig praksis inden for humaniora)

Gymnastics and Politics (2006, 376 s.); Niels Bukh - a Visual Documentation (DVD in English, Japanese and Danish, 2007); Football with the Foe (2008, 272 s.); The Politics of the Male Body in Global Sport - the Danish Involvement (2010, 284 s.); The Fight about Gymnastics over 100 years (2020).

Andet - Formidling

Langt den hyppigst anvendte forskningsekspert i medierne inden for emnet "sport og politik" historisk og nutidigt. Formidler hyppigt især via kronikker, artikler, bøger, TV, radio, udstillinger, dokumentarfilm, (internet)foredrag og multimedier. Har f.eks. inden for den seneste tidværet flere gange i TV-News, flere gange i TV2-Nyhederne, flere gange i P1, og har udgivet kronikker i Berlingske (2) og til Politiken (1), foruden mange andre artikler. Er fra 2018 i samarbejde med Stanis Elsborg partner på det idrætshistoriske site Idrætshistorie.dk. Har medio 2020 sammen med Stanis Elsborg udgivet 4 podcasts på Mediano om sport og politik i relation til de olympiske lege (https://www.mediano.nu/oversigt/2020/6/16/mediano-sport-amp-perspektiv-vinter-ol-i-sotji-2014-putins-lege)

Nyeste større formidlingsaktivitet:

Historisk konsulent samt leveret forskningen til DRs dokumentarserie i fem afsnit vist over fem aftener og til download på DR her: Fanget i Hitlers spil (https://www.dr.dk/drtv/serie/fanget-i-hitlers-spil-_-danske-sportsstjerners-dilemma_233638)

Hædersbevisninger

Modtager HKs Ligestillingspris 1994;

nomineret til Weekendavisens litteraturpris 2003;

nomineret til »Bedste historiebog« af Dansk Historisk Fællesråd 2003;

udnævnt til Årets Underviser (Årets Harald) på Kbhs Univ. 2004;

Pris for Årets Historiebog 2006;

nomineret til Forskningskommunikationsprisen 2007;

Modtager Gerlevprisen 2007;

DMs forskerpris for Humaniora 2009;

nomineret til Weekendavisens Litteraturpris 2020;

nomineret til Fonsmark-prisen 2021.

Sportskarriere

På landsholdet og dansk mester i judo 1976, 1977 og 1981.

Yderligere oplysninger, se:

Kraks Blå bog:
https://blaabog.dk/

Den store danske: http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danske_historikere/Hans_Bonde

Aktuel forskning

J.P. Müller
Den verdenskendte danske sundhedsapostel indenfor mad og motion
- En kulturhistorisk biografi, bd.2

For Müller vedrørte ”Det moderne Gennembrud” kun det halve perspektiv; ”den åndelige frigørelse”. For at mennesket kunne afkaste autoriteternes åg og fremstå som selvstændigt og myndigt skulle der sideløbende foregå en kropslig og sanselig frigørelse, se: Sundhedsapostlen J. P. Müller samt https://politikenhistorie.dk/art7800569/Gymnastikpioneren-Müller-satte-kroppen-fri

Johannes Lindhard
Idrætsvidenskabens grundlægger
- Mellem humanfysiologi og humaniora

Putins ”korpokrati”
– Elitesportens betydning for den putinske kropskult i nutidens Rusland

De seneste olympiske lege (Beijing, London, Sochi, Rio, Tokyo, Beijing) samt VM i Qatar 
– Sport og politik især via åbningsceremonien.

Fremtidens idrætshaller
- Nye idrætsfaciliteter, der åbner mod inklusion og mere bevægelse (TrygFonden, i samarbejde med min ph.d. Anne Sofie Tannebek).

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning, digitalisering og samarbejde med gymnasieskolen

Hovedsagelig videnskabsteori og idrætshistorie og idrætssociologi, der er væsentligt ikke mindst for de mange af vores studerende, der skal fungere som gymnasielærere. Bl.a. fast undervisning i bachelormodul for hele årgangen i ”Den moderne idræts udviklingsproces”.

Har medio 2020 udgivet bogen ’Med kroppen ind i kulturen’ til brug for min egen undervisning i idrætshistorie og idrætssociologi samt for bredere dele af uddannelsessektoren (især gymnasier). Har bl.a. i samarbejde med DR og med Mediano produceret digitalt materiale til brug for min egen undervisning og anden undervisning på universiteter og gymnasier, herunder seks dokumentarfilm, internet-forelæsninger, podcasts (https://idraetshistorie.dk/podcast/de-olympiske-leges-politiske-dimension/), internetsites (om idrætshistorie, https://idraetshistorie.dk/), Youtube-platform med klip fra 100 gymnastikhistoriske film speaket på dansk, engelsk og japansk (http://www.historie-online.dk/nyheder-og-aktiviteter-2-2/niels-bukh-paa-youtube), samt e-bøger med filmklip og fotos.  

 

Udvalgte specialetemaer

 • Sundhedens kulturhistorie
 • Yoga og alternativ kropskultur
 • Fedmeepidemien
 • Kropsidealer – før og nu
 • Kampkunst-før og nu
 • Mad og motion gennem tiderne
 • De olympiske lege – før og nu  
 • Sport og politik
 • Sport og international politik
 • Sport og national identitet
 • Gymnastikkens kulturhistorie
 • Fodboldens kulturhistorie
 • Sport og køn/maskulinitet
 • Sport og homoseksualtet
 • Idrætsarkitektur

 

Nyeste større formidlingsaktivitet:

Historisk konsulent samt leveret forskningen til DRs dokumentarserie i fem afsnit vist over fem aftener og til download på DR her: Fanget i Hitlers spil (https://www.dr.dk/drtv/serie/fanget-i-hitlers-spil-_-danske-sportsstjerners-dilemma_233638)

ID: 12521