Hans Bonde

Hans Bonde

Professor

Student, Rødovre Statsskole 1977; cand. phil. i historie, Københavns Universitet 1987; kandidatstipendiat i historie, Københavns Universitet 1987, ph.d. i historie, Københavns Universitet 1991; lektor på Institut for Idræt og Biomekanik samt leder af Suppleringsuddannelse i Tværvidenskabelig Sundhedsforskning, Syddansk Universitet 1995; lektor på Institut for Idræt, Københavns Universitet 2001; afdelingsleder for Humanistisk-samfundsvidenskabelig Afdeling, Institut for Idræt 2001-2005; dr. phil. i historie (disputats om Niels Bukh), Københavns Universitet 2002; professor i idrætshistorie, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2003; leder af forskeruddannelsesprogram i idræt fra 2007; forskergruppeleder fra 2009-2013.

Formand for Universiteternes Censorkorps for Idrætsuddannelserne 2002-2010; medlem af Team Danmarks Forskningsudvalg fra 2004.

Medstifter af Netværk for Mandeforskning 1993; formand for Ligestillingsrådets første Idégruppe om mænd 1995-1996; medlem af Sundhedsministeriets Uddannelsesråd 1998-2001; medlem af Ligestillingsministeriets Arbejdsgruppe om Mænd og Ligestilling 2003-2004; medlem af Styregruppen for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004-2005; medlem af Sundhedsstyrelsens Ekspertgruppe i Motion og Sundhed fra 2004; medstifter og medlem af bestyrelsen for Selskab for Mænds Sundhed 2004-2005; medlem af redaktionen (editorial board) for The International Journal of the History of Sport fra 2006; medlem af Sundhedsstyrelsens Ekspertgruppe i Mænd og Sundhed 2010-2011; medlem af the Experts Forum of the EU European Institute for Gender Equality 2010-2012; medlem af Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe om Mænd og Ligestilling 2011-2012.

Har skrevet: Judo - Den milde vej (1989); Mandighed og sport (1991); Sport en moderne Kult (1993); Når du bliver far (medforf., 1994); Drenge i kvindedominerede miljøer (medforf., 1997); Danmarks store ungdomsfører (2001); Ikaros fra Ollerup (2001); Kampen om ungdommen (2003); Kend din krop Mand (medforf., 2006); Fodbold med fjenden (2006); Gymnastics and Politics (2006); Niels Bukh - a Visual Documentation (2007); Niels Bukh - en politisk-ideologisk biografi (CD-rom, DVD, 2007); Football with the Foe (2008); Oprøret i Parken (2008); Det ekstreme køn (2008); The Politics of the Male Body in Global Sport - the Danish Involvement (2010), Fordi du fortjener det (Gyldendal, 2013).

Tildelt: Carlsbergfondstipendium 1992-1995; HK's Ligestillingspris 1994; post doc stipendium (Idrættens Forskningsråd) 1995; nomineret til Weekendavisens litteraturpris 2003; nomineret til "Bedste Historiebog" af Dansk Historisk Fællesråd 2003; udnævnt til Årets Underviser (Årets Harald) på Københavns Universitet 2004; modtaget prisen for Årets Historiebog 2006; modtaget Gerlevprisen 2007; modtaget DM's forskerpris for Humaniora 2009.

FUNDING ID - To eksempler:

1) Forsker-uddannelse
Frem mod 2001 sikrede jeg fra Carlsbergfondet 1 ½ mio. kr. til et stipendium og følgeomkostninger i relation til min disputats om ”Niels Bukh – en politisk-ideologisk biografi”.
I 2007 sikrede jeg 2,5 mio. kroner fra det danske ministerium for Videnskab og Teknologi til at etablere et tværfaglig Forskeruddannelsesprogram i Idræt" (REPS), som jeg blev leder af. Programmet har løbende arrangeret kurser på højt internationalt niveau for ph.d.-studerende fra hele verden. Siden da har jeg sikret yderligere finansiering fra det danske Videnskabsministerium til at oprette forskellige stipendier og fra det Naturvidenskabelige Fakultet til at køre elitekurser for ph.d.-skolen. Jeg har også sikret Institut for Idræt og Ernærings årlige International Summer School for unge forskere 2008 og 2009 på Institut for Idræt og Ernæring dels fra REPS: 87,600 kr. (11,770 euro) for 2007 og 100.000 kroner (13,440 Euro) for 2009.
Jeg har i øjeblikket udarbejdet to projekter, som jeg vil søge støtte til: ”Kroppens betydning i samfundsmæssige transformationer” (7,5 mio.) samt ”Idrættens betydning for national identitet” (7 mio.).

2) Gymnastikhøjskolen i Ollerup - 150 mio. i støtte
Efter mine bøger, dokumentarfilm, udstillinger og multimedier om den verdenskendte gymnastikpædagog Niels Bukh fra 2001 og fremefter er skolen er blevet bredt anerkendt som en vigtig del af den danske kulturarv. Siden da har skolens forstander, Uffe Standby, og jeg sikret alt i alt mere end 150 millioner kroner fra forskellige fonde (Ny Carlsbergfondet, Realdania Fonden, Nykredit, AP Møller Fonden) til ny kunst, restaurering, samt nye topmoderne innovative faciliteter.
Kontaktperson: Uffe Strandby: us@ollerup.dk
Det er i øvrigt nu aftalt med skolen, at jeg skal skrive den officielle bog i anledning af skolens 100-års jubilæum i 2020.

Sportskarriere
På landsholdet og dansk mester i judo 1976, 1977 og 1981.

Sprogkundskaber

Behersker italiensk, tysk og engelsk på forskningsniveau, hvilket er nødvendigt for at kunne studere disse landes kultur.

Uddannelse

Professor ph.d. og dr.phil.

ID: 12521