Stine Frydendal

Stine Frydendal

Adjunkt

Scopus ID: 57056923500

 

Stine Frydendal er ansat som adjunkt ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Hun er en del af sektionen Idræt, Individ og Samfund. Hun færdiggjorde sin kandidatuddannelse i 2009 og senere sin Ph.d i 2015. Begge erhvervet ved Københavns Universitet inden for området idrætssociologi. Hun har tidligere været ansat i gymnasieskolen med fagene Idræt og engelsk, og denne gruppe af unge har som følge heraf også været omdrejningspunktet for meget af hendes forskning.

Hendes primære forskningsinteresse er relationen mellem kulturel kontekst og opfattelse og forståelse af krop og idræt. Hun har hovedsageligt fokuseret på ungdomskultur og sundhedsfremme med udgangspunkt i en demokratisk forståelse. Hendes nuværende forskning omhandler, hvordan unge interagerer med hinanden i idrætsundervisningen i gymnasiet, og hvordan deres forståelse af og praksis omkring krop og idræt kommer til udtryk her. Hun arbejder primært med kvalitative forskningmetoder som observation og fokusgrupper. Hendes teoretiske interesser er processociologi, emotions- og interaktions sociologi.

ID: 32106049