Ulrik Wagner

Ulrik Wagner

Lektor

Primære forskningsområder

Moderne systemteori og sport, organisationssociologi, medier og doping, sports skandaler, international dopingbekæmpelse med fokus på UCI, FIFA, IAAF, IOC, WADA, UNESCO, den Europæiske Union og Europarådet. Specielt fokus på dopingproblemet med udgangspunkt i relationen mellem sport og politik og udfordringer for public management. Teoretisk inspiration findes indenfor systemteori, diskursteori og sociologisk New Institutionalism. Herudover anvendes komparative metoder, hvor det er fordelagtigt.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser og organisator af kandidatfaget `Idræt og Organisationsteori´ i blok 2 (2009-2010).

Aktuel forskning

Mit post.doc. projekt omhandler doping og massemedier. Se er præsentation her:

Jeg arbejder desuden videre på en række resultater fra mit PhD. projekt `Kampen for den rene sport´. Her rettes fokus på de tiltag, som de internationale idrætsforbund (f.eks. UCI, FIFA og IAAF) har taget i kampen mod doping. Yderligere analyserer jeg, hvilken betydning de globale anti-doping regler har for offentlig forvaltning og nationale politiske og idrætsorganisatoriske tiltag, bl.a. gennem en komparativ analyse af skandinavien (i samarbejde med Dag V. Hanstad, NIH, Oslo).

Sammen med Rasmus Storm (SDU/IDAN) arbejder jeg på et lille bi-projekt om fænomenet `sportsskandaler´. Med inspiration fra Luhmann, Laclau og Max Weber ønsker vi dels at skitsere en teoretisk model for forståelsen af sportsskandalen, dels ønsker vi at konstruere en kategoriseringsmodel.

Sammen med Rasmus Storm og John Hoberman (University of Texas, Austin) er jeg redaktør på antologien `Observing Sport - Modern System Theoretical Approaches´. Den tyske sociolog Niklas Luhmanns arbejde er inspirationen for bogen bidragsydere, som kommer Norge, Danmark, Tyskland og USA. Udkommer forsommeren 2010 på Hofmann Verlag.   

I samarbejde med Lone Friis Thing er jeg fagredaktør på aprojektet med udarbejdelsen af en `Grundbog i Idrætssociologi´. Danske og norske forskere bidrager, og bogen er planlagt til at udkomme sommeren 2011 på forlaget Munksgaard - Gyldendal Akademisk.    

 

ID: 315670