Steen Ingemann Jørgensen

Steen Ingemann Jørgensen

Ph.d.-studerende

ResearcherID: L-6159-2016

Ph.d.-studerende

Gymnasielærer, lektor i idræt og historie

 

Primære forskningsområder

Uddannelse, undervisning og læring i idræt og boldspil med fokus på bevægelse, krop, situation og relation. Idræts- og boldspilspædagogisk og didaktisk teori. Unges kropslighed og betydningsdannelse i idræt og boldspil med særlig interesse for håndbold. Praktikerforskning, teacher-researcher, fænomenologisk inspireret forskning.

 

Undervisning og vejledningsområder på Københavns Universitet siden 2007:

Læring i Idræt (tidligere Idræt, Krop og Læring og Læring i Idrætspraksis).

Fra Boldbasis til Boldspil (tidligere håndbold og Boldbasis).

Ungdom og Idræt.

Teori 1 - pædagogik og psykologi.

Kvalitative Metoder.

Vejledning i PUK-, virksomheds- og bachelorprojekter.

Undervisning og vejledningsopgaver i gymnasieskolen siden 2008:

Idræt C

Idræt B

Historie A

Vejledning i DHO, SRO og SRP.

ID: 4616941