Glen Nielsen

Glen Nielsen

Lektor

ResearcherID: P-6189-2014

Scopus ID: 36559962100

 

Forskningsemner:

  • Børns daglige fysiske aktiviteter
  • Inklusion og eksklusion i idræt og anden fysisk aktivitet
  • Social stratificering af idræt og fysisk aktivitet
  • Samspillet mellem sociokulturel baggrund og kontekster for fysisk aktivitet
  • Udeskoles betydning for børns trivsel, sociale relationer, motivation, læring og sundhed
  • Motivation

Undervisnings- og vejledningsområder

Børns daglige fysiske aktiviteter

Social stratificering af idræt og fysisk aktivitet

Samspillet mellem sociokulturel baggrund og kontekster for fysisk aktivitet

Udeskoles betydning for børns trivsel, sociale relationer, motivation, læring og sundhed

Motivation

ID: 38502198